Seminár Zdravá záhrada
23.10.2020 Ranč Abeland, Lozorno

Ako si vybudovať pevný ľudský charakter?
23.10.2020 Podhorská 64, Dubová (okres Pezinok)

DNI KRESŤANSKEJ KULTÚRY – preložené na jar 2021
23.10.2020 Spišská Kapitula, Spišské Podhradie

Víkendová oáza pre bezdetných manželov
23.10.2020 Penzión AUGUSTINEUM, Bardejov

rozVedení k Bohu - duchovná obnova pre rozvedených
23.10.2020 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Sv. omša pri príležitosti kňazskej vysviacky a 5. výročie odchodu do večnosti J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca
24.10.2020 Pekná cesta 2, Bratislava

iTY iJA - iný vesmír BOHDANA HROBOŇA - ONLINE VYSIELANIE
25.10.2020 Moyzesova 62, Košice

ZRUŠENÉU zdravujúca cesta života
26.10.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Modlitbové utorky – Centering prayer
27.10.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí 5, Bratislava

Stretnutia 25+ v Košíciach pozastavené
29.10.2020 Veritas, Dominikánske námestie, Košice

Boj proti hladu
30.10.2020 celé, Slovensko

Seminár Zdravá záhrada
30.10.2020 Ranč Abeland, Lozorno

Modlitbové utorky – Centering prayer
03.11.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí 5, Bratislava

Kurz Matka a dcéra
06.11.2020 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE POLITIKOV A TÝCH, ČO Z ÚRADNEJ MOCI ROZHODUJÚ
06.11.2020 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

GPS - rozlišovanie povolania pre dievčatá ONLINE
06.11.2020 Online, Slovensko

Stretnutie pre rozvedených znovusobášených
08.11.2020 Centrum novej evanjelizácie JP2, o.z., Beckov 6, Beckov

Čo urobilo s naším manželstvom odpustenie si jeden druhému?
09.11.2020 Farnosť Márie Pomocnice kresťanov (sála pod kostolom), Bratislava

Modlitbové utorky – Centering prayer
10.11.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí 5, Bratislava

Stretko slobodných katolíkov
11.11.2020 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Manželstvo Misia Možná I.
13.11.2020 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Originálne Manželské Rekolekcie
13.11.2020 Sestry Františkánky Premenenia Pána, Melčice - Lieskové

Sudca Gedeon
13.11.2020 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

Modlitbové utorky – Centering prayer
17.11.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí 5, Bratislava

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách
17.11.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Ja ako triedny učiteľ (online)
19.11.2020 Online, Slovensko

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ZASVÄTENÉ OSOBY
22.11.2020 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Vianoce a Chanuka (Sviatok svetiel)
24.11.2020 Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava

Modlitbové utorky – Centering prayer
24.11.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí 5, Bratislava

Duchovná obnova pre bezdetné manželské páry – november 2020
27.11.2020 Penzión Zornička, Donovaly

Duchovná obnova pre rozvedených
27.11.2020 Bardejovské kúpele, Bardejov

PREDADVENTNÁ PÚŤ s duchovnou prípravou na Vianoce
28.11.2020 všade, Slovensko

Modlitbové utorky – Centering prayer
01.12.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí 5, Bratislava

Na ceste ku kresťanskej dospelosti
03.12.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Trojkráľový vianočný koncert
05.12.2020 Rímskokatolícky kostol, Svit

Modlitbové utorky – Centering prayer
08.12.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí 5, Bratislava

Stretko slobodných katolíkov
09.12.2020 Hurbanova 8, Banská Bystrica

„Neboj sa, ved ja som s tebou...“ Jer 1,8
10.12.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Modlitbové utorky – Centering prayer
15.12.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí 5, Bratislava

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách
15.12.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Widgetizer