KAPUCÍNI potrebujú tvoju pomoc!
27.05.2020 Dúbravica, Dúbravica

DOROTA SADOVSKÁ / BYŤ BLÍZKO - finisáž
27.05.2020 Okružná 13, Bratislava - Trnávka, Bratislava

Chvály a adorácia
27.05.2020 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

LIVE STREAM z R17 - chvály, povzbudenie, príhovory
27.05.2020 Online, Slovensko

Online diskusia: Vrátime sa do kostolov?
28.05.2020 Online, Slovensko

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
28.05.2020 Dom QUO Vadis, Bratislava

MILUJÚCA NÁRUČ - DC pre zranených umelým potratom
29.05.2020 rehoľno-formačné centrum pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko Západ, Hutnícka 4), Spišská Nová Ves

Kurz MMM1 (Manželstvo Misia Možná 1)
29.05.2020 Sigord, Prešov

Pozvánka: Oravský "Triple" dolinami 5-7.6.2020
29.05.2020 -, Zuberec

Zoslanie Ducha Svätého
31.05.2020 celé, Slovensko

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
01.06.2020 celé, Slovensko

VSTUPNÝ WEBINÁR Martindomu 02
01.06.2020 Online, Slovensko

Prednáška ÚSKI - Astrobiológia z pohľadu astronóma
02.06.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

LIVE STREAM z R17 - chvály, povzbudenie, príhovory
03.06.2020 Online, Slovensko

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
04.06.2020 celé, Slovensko

Sú emócie darom alebo nám iba komplikujú život?
04.06.2020 Kňazského seminára sv. Františka Xaverského, Badín

Oáza Modlitby pre rodiny
05.06.2020 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Oravský "Triple" dolinami 5-7.6.2020
05.06.2020 -, Zuberec

Komunikácia v manželstve - iba pre manželské páry
05.06.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Konferencia o mladých a pre mladých
05.06.2020 Veritas, Dominikánske námestie, Košice

Pozvánka: Brnčalka 12-14.6.2020
07.06.2020 -, Stará Lesná

Najsvätejšej Trojice
07.06.2020 celé, Slovensko

katRande v záhrade
08.06.2020 Centrum pre rodinu, Farská ulica č. 12, Trenčín

Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom
09.06.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Stretko slobodných katolíkov
10.06.2020 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
11.06.2020 Celé Slovensko, Slovensko

Kurz Rút
12.06.2020 Sigord, Prešov

Brnčalka 12-14.6.2020
12.06.2020 -, Stará Lesná

Stretnutie rozlišovačov životného povolania #3
12.06.2020 Trstená, Trstená

Duchovné cvičenia pre členov ružencových bratstiev
12.06.2020 Charitný dom, Dolný Smokovec

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
13.06.2020 celé, Slovensko

11. nedeľa v Cezročnom období
14.06.2020 celé, Slovensko

Seminár o duchovnom sprevádzaní
18.06.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Tvorivá dielňa pletenia košíkov
18.06.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Pozvánka: JÚNOVKA 26-28.6.2020
19.06.2020 -, Zuberec

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
19.06.2020 celé, Slovensko

Výzvy pre dnešnú kresťanskú rodinu
19.06.2020 Rodinkovo, Belušské Slatiny, Beluša

rozVedení k Bohu - duchovná obnova pre rozvedených
19.06.2020 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

CYKLUS JEDNODŇOVÝCH DUCHOVNÝCH OBNOV - Puštni otcovia, žalmy a meditácia
20.06.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (spomienka)
20.06.2020 celé, Slovensko

Widgetizer