DC s individuálnym sprevádzaním
20.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Svätej Agnesy, panny a mučenice
21.01.2020 celé, Slovensko

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
21.01.2020 Jarková 77, Prešov

STREDA na R17
22.01.2020 Rožňavská 17, Bratislava

VINCENT HLOŽNÍK / VÝBER Z TVORBY
23.01.2020 Poprad, Poprad

Večer svedectiev a chvál so skupinou ESPé
23.01.2020 Karloveská 32, Bratislava

Čo funguje v Marketingovej komunikácii
23.01.2020 Trstená, Centrum Sinaj, Trstená

Karol Wojtyła: Lúče otcovstva
23.01.2020 Nová budova SND, Bratislava

Stromčekový OMD 30
24.01.2020 Kláštor františkánov, Bratislava

MODLITBA AKO STRETNUTIE
24.01.2020 Pod kláštorom 1, Hronský Beňadik

Kurz „Charizmy Sv. Ducha III.“
24.01.2020 Sigord, Kokošovce

Kresťanské zásady odovzdávania ľudského života v manželstve podľa učenia Cirkvi
24.01.2020 Podhorská 64, Dubová (okres Pezinok)

kurz Paschálnej večere
24.01.2020 Sama Chalupku 7, Levice

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
24.01.2020 celé, Slovensko

Víkend u milosrdných bratov
24.01.2020 Námestie SNP 11, Bratislava

Rozlišovanie dobra a zla so sv. Tomášom Akvinským
24.01.2020 Ábelová, Ábelová

Mládežnícka svätá omša
25.01.2020 Chrásteka 2772/28, Žiar nad Hronom

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
25.01.2020 celé, Slovensko

3. nedeľa v Cezročnom období
26.01.2020 celé, Slovensko

Nedeľa Božieho Slova
26.01.2020 celé, Slovensko

Vniesť svetlo do svojho života (1. týždeň DC)
27.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Pane, pomôž mojej neviere
27.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Nepál - cesta za osemtisícovkami
27.01.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Svätej Angely Merici, panny
27.01.2020 celé, Slovensko

Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom
28.01.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Matka Božia mliekom kŕmiaca
28.01.2020 M. R. Štefánika 33, Žilina

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
28.01.2020 celé, Slovensko

STREDA na R17 a live stream
29.01.2020 Rožňavská 17, Bratislava

Chvály a adorácia
29.01.2020 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
30.01.2020 Quo Vadis, Bratislava

Kurz prípravy na manželstvo
30.01.2020 Sigord, Prešov

Svätého Jána Boska, kňaza
31.01.2020 celé, Slovensko

Moja cesta - DO pre mladých
31.01.2020 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

MILUJÚCA NÁRUČ - DC pre zranených umelým potratom
31.01.2020 rehoľno-formačné centrum pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko Západ, Hutnícka 4), Spišská Nová Ves

Byť tou, ktorou som – o identite ženy (2. etapa)
31.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Seminár o PRÍRODNOM STAVITEĽSTVE
31.01.2020 Južná trieda 82, Košice

Zimná GIFRA 2020
31.01.2020 KD Mútne, Mútne

Duchovná obnova: Moc vzťahov a sila bratstva.
31.01.2020 Krupinská 2 - Petržalka, Bratislava

Ručičky sa spolu hrajú z plastelíny vyrábajú - Veselé písmenká
01.02.2020 Svoradova 2, Bratislava

Diecézny výstup mladých na Zbojnícku chatu
01.02.2020 Starý Smokovec, Vysoké Tatry

Widgetizer