Adorácia rodín za rodiny 2019
23.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Letná bilická škola: Ježiš a ženy
23.08.2019 Kalvária, Nitra

Koncert Chorus Salvatoris u Milosrdných bratov
23.08.2019 U milosrdných bratov Námestie SNP 11, Bratislava

Kurz zlátenia ikony na poliment pod vedením Theodorosa Papadopoulosa (Grécko) v Košiciach
23.08.2019 Kováčska 28, Premonštrátske gymnázium, Košice

Tajomstvo 2019
23.08.2019 DCM Maják, Špania Dolina

Stretnutie služobníkov Ježišovho veľkňažského srdca
23.08.2019 Gréckokatolícky chrám, Sečovská Polianka

Adorácia rodín za rodiny 2019
24.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Svätého Bartolomeja, apoštola
24.08.2019 celé, Slovensko

Otec James Manjackal - Duchovná obnova pre manželov a snúbencov
24.08.2019 Aréna Brezno, Brezno

Púť k relikviám bl. Dominika Trčku
24.08.2019 Bazilika Zoslania Svätého Ducha, Michalovce

Púť do Medžugorja s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie
25.08.2019 Prešovská, Sabinov

„POĎTE ZA MNOU A UROBÍM Z VÁS RYBÁROV ĽUDÍ“
25.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Púť nádeje
25.08.2019 Obišovce, Obišovce

Adorácia rodín za rodiny 2019
25.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

21. nedeľa v Cezročnom období
25.08.2019 celé, Slovensko

Registrácia: Chatami Vysokých Tatier 5-8.9.2019
25.08.2019 -, Stará Lesná

Manželské stretnutia seniorov
25.08.2019 Rekreačné zariadenie Škutovky, Liptovská Osada

Biblický kurz pre dospelých
25.08.2019 Karlova Ves, Kostol sv. Františka z Assisi /Kláštor minoritov/, Bratislava

Adorácia rodín za rodiny 2019
26.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Spoznaj život v kláštore
26.08.2019 Kláštor sv. Augustína, Košice

4. ikonopisecký kurz pod vedením Theodora Papadopoulosa (Grécko), v Košiciach
26.08.2019 Kováčska 28, Premonštrátske gymnázium, Košice

Adorácia rodín za rodiny 2019
27.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Svätej Moniky
27.08.2019 celé, Slovensko

Adorácia rodín za rodiny 2019
28.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

DC pre dievčatá
28.08.2019 Provinciálny dom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, Oravská 10, Nitra, Nitra

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
28.08.2019 celé, Slovensko

Otec a syn Skalka 2019
28.08.2019 stanové mestečko na lúke pod kláštorom, Skalka nad Váhom

Letná STREDA na R17
28.08.2019 Rožňavská 17, Bratislava

Duchovná obnova pre rodiny s Gloriou Gray
29.08.2019 Mlynčeky, Mlynčeky

Crescendo konferencia - Slovenské studne, návrat k zdroju
29.08.2019 Tomášikova 30, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
29.08.2019 Dom QUO Vadis, Bratislava

ON a ja
29.08.2019 Nitra, Dražovská 15, Nitra

Adorácia rodín za rodiny 2019
29.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
29.08.2019 celé, Slovensko

IDENTITA ŽENY vo svetle duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly
29.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Adorácia rodín za rodiny 2019
30.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Angelus Púť hľadajúcich 2019
30.08.2019 Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín

Sv. omša na pamiatku pašovania kníh z Poľska na Slovensko
31.08.2019 kopec Lúčna, Zuberec

ŠuterPárty 2019
31.08.2019 Tarasa Ševčenka 1, Prešov

Adorácia rodín za rodiny 2019
31.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Widgetizer