Bratislavské Hanusove Dni
20.04.2018 Malá scéna STU, Bratislava

Duchovná obnova otcom Jamesom Manjackalom
20.04.2018 Aréna Brezno, Brezno

UNDER 5
20.04.2018 Centrum novej evanjelizácie JP2, o.z., Beckov 6, Beckov

23. púť zrelosti - Bohatstvo života
20.04.2018 Základná škola, Pavlovce nad Uhom

Godzone konferencia 2018 | V HLBINE
20.04.2018 LIPTOV ARENA, Liptovský Mikuláš

Timothy Worship Centrum School
20.04.2018 Ranč Kráľova Lehota, Kráľova Lehota

Eparchiálna odpustová slávnosť ku cti svätého veľkomučeníka Juraja
20.04.2018 Slovinky, Slovinky

Sv. František Assiský - divadelné predstavenie
21.04.2018 kapucínsky kostol sv. Štefana,, Bratislava

Baránková pieseň
21.04.2018 Vyšný Klátov, Vyšný Klátov

Duchovná obnova s Jamesom Manjackalom
21.04.2018 Brezno, Brezno

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom
21.04.2018 Námestie 4. apríla, Marianka

Zážitkový tréning osobného rozvoja pre nezadaných veriacich ludi
21.04.2018 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Piesne chvál - HOPERISE
21.04.2018 Farský kostol sv. Ladislava, Rajec, Rajec

Servisná prehliadka manželstva
21.04.2018 KPC sv. Jána Pavla II. na Švábskej ul. č.22, Prešov

4. veľkonočná nedeľa
22.04.2018 celé, Slovensko

Sv. František Assiský - divadelné predstavenie
22.04.2018 kapucínsky kostol sv. Štefana,, Bratislava

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach
22.04.2018 Teologicka fakulta, Aula A2, Hlavna 89, Košice

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom
22.04.2018 Námestie 4. apríla, Marianka

[fjúžn]
22.04.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Svätý Ruženec – Single
22.04.2018 Hlboka cesta, Bratislava

Katolícke misie na 10.000 námestiach sveta - 2. stretnutie
22.04.2018 Hlavná ulica, pri soche Immaculaty, Košice

Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka (spomienka)
23.04.2018 celé, Slovensko

Mária, blahoslavená, ktorá uverila
23.04.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Podobenstvá Božieho kráľovstva
23.04.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Cesta k sebe, cesta k láske I
23.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Prednáškový cyklus o ceste k svätosti v dnešnom svete
24.04.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Science Talks | NUD 2018
24.04.2018 Tr. A.Hlinku 2, Nitra

Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom
24.04.2018 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Jozef Maretta: Čo nám povie ikona svätého Juraja?
25.04.2018 M. R. Štefánika 33, Žilina

Chvály a adorácia
25.04.2018 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Terézia Veľká - kapitola 37. Cyklus prednášok o živote svätice
25.04.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Streda - otvorené modlitebné stretnutie
25.04.2018 Rožňavská 17, Bratislava

DOBROqvBAZÁR
26.04.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Koncert Márie Podhradskej - Hlavolamy
26.04.2018 Karloveská 32, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
26.04.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

prof. F. Trstenský: svätá Mária Magdaléna - život a odkaz svätice
27.04.2018 Rusovce, Gerulatská ul., Bratislava

Pozvánka - Seminár Otcovo Srdce 10-15.5.2018
27.04.2018 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Večer chvál s Lámačskými chválami
27.04.2018 Karloveská 32, Bratislava

Originálne manželské rekolekcie
27.04.2018 rehoľno-formačné centrum pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko Západ, Hutnícka 4), Spišská Nová Ves

Relikvie sv. Rity v Košiciach
27.04.2018 Košice, Košice

Widgetizer