Modlitby chvál s Koinoniou Prešov
03.04.2020 všade, Slovensko

Reťaz svätých omší
03.04.2020 celé, Slovensko

Modlitby s Koinoniou Vyšný Klátov
03.04.2020 celé, Slovensko

Adorácia otlárnej sviatosti z farnosti Poprad Juh
03.04.2020 Online, Slovensko

Krížová cesta LIVE
03.04.2020 Online, Slovensko

Kvetný víkend BB
03.04.2020 Hurbanova 6, Banská Bystrica

Krížová cesta, Poprad - Juh
03.04.2020 Online, Slovensko

Odkrývanie zmyslu života
03.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

40-hodinová adorácia za šťastie v rodine a vo vzťahu
03.04.2020 Dražovská 15, Nitra

Modlitby s Koinoniou Vyšný Klátov
04.04.2020 celé, Slovensko

Online pôstna duchovná obnova SLH
04.04.2020 Online, Slovensko

Adorácia otlárnej sviatosti z farnosti Poprad Juh
04.04.2020 Online, Slovensko

Modlitby za odvrátenie epidémie zo Šaštína
04.04.2020 Online, Slovensko

Adorácia chvál, Prešov / Marana Tha
05.04.2020 Online, Slovensko

BEJBY BAJBL BAND - divadelné predstavenie
05.04.2020 Nová budova SND, Bratislava

BEJBY BAJBL BAND - divadelné predstavenie
05.04.2020 Nová budova SND, Bratislava

PRAVIDEĹNÁ MESAČNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA BRATISLAVSKOM KALÁRSKOM VRCHU
05.04.2020 Za Sokolovňou, Bratislava

Krížová cesta, Poprad - Juh
05.04.2020 Online, Slovensko

Chvály, Godzone
05.04.2020 Online, Slovensko

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
05.04.2020 celé, Slovensko

Adorácia oltárnej sviatosti z DCM Premeny Važec
05.04.2020 Online, Slovensko

Adorácia otlárnej sviatosti z farnosti Poprad Juh
06.04.2020 Online, Slovensko

Mystické zjednotenie ako autentický dialóg
06.04.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Modlitby chvál s Koinoniou Prešov
07.04.2020 všade, Slovensko

Prednáška ÚSKI - Fyzika padajúcich hviezd
07.04.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

LIVE STREAM z R17 - chvály, povzbudenie, príhovory
08.04.2020 Rožňavská 17, Bratislava

Stretko slobodných katolíkov
08.04.2020 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Modlitby s Koinoniou Vyšný Klátov
08.04.2020 celé, Slovensko

Veľkonočné 3dnie v Čičmanoch 9-12.4.2020
09.04.2020 Čičmany, Dom sv. Bystríka, Čičmany

Veľkonočné trojdnie
09.04.2020 Kláštor Redemptoristiek, Kežmarok

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev
09.04.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Veľká noc v tichu kláštora
09.04.2020 Jakubovo nám. 6, Bratislava

Elias Vella - Vnútorné uzdravenie a oslobodenie
14.04.2020 Tatranská Lomnica, Hotel Morava, Vysoké Tatry

Semináre s pátrom Eliasom Vellom - ZRUŠENÉ
14.04.2020 Tatranská Lomnica, Hotel Morava, Vysoké Tatry

LIVE STREAM z R17 - chvály, povzbudenie, príhovory
15.04.2020 Online, Slovensko

Taizé modlitby
15.04.2020 P.O.Hviezdoslava, Nová Dubnica

Tvorivá dielňa pletenia košíkov
16.04.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Duchovná obnova pre manželov - Manželstvo Misia Možná II.
17.04.2020 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Seminár Otcovo srdce
17.04.2020 Sigord, Prešov

Odpustová slávnosť Božieho milosrdenstva
17.04.2020 Jozefa Dobranského 8, Svinia

Widgetizer