Deň rodiny

Adorácia rodín za rodiny 2019
16.09.2019 chrám sv. Jakuba, Levoča

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
17.09.2019 Františkánsky kostol sv. Jozefa, Prešov

Adorácia rodín za rodiny 2019
18.09.2019 Lokca, Lokca

Adorácia rodín za rodiny 2019
19.09.2019 Kráľovnej Pokoja, Prešov

BHD life
20.09.2019 Malá scéna STU, Bratislava

Adorácia rodín za rodiny 2019
20.09.2019 Hloža, Beluša

Adorácia rodín za rodiny 2019
21.09.2019 Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto

25. nedeľa v Cezročnom období
22.09.2019 celé, Slovensko

Skautské mestečko na Pochode za život
22.09.2019 Štefániková, Bratislava

Národný pochod za život 2019
22.09.2019 viac miest, Bratislava

Adorácia rodín za rodiny 2019
22.09.2019 Dolný Moštenec, Považská Bystrica

Adorácia rodín za rodiny 2019
23.09.2019 pri kostole, Radošovce (okres Skalica)

Adorácia rodín za rodiny 2019
24.09.2019 Nimnica, Nimnica

Sv. omša za bezdetných manželov a slobodných túžiacich po manželstve
25.09.2019 kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinskeá 2 v Petržalke, Bratislava

Adorácia rodín za rodiny 2019
25.09.2019 Nová Dedina, Nová Dedina

Manželské večery
25.09.2019 Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, Trnava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
26.09.2019 Dom QUO Vadis, Bratislava

Rodičovský kurz pre rodičov detí od 10 do 18 rokov
26.09.2019 Pastoračné centrum Jána Pavla II. – Sekčov (pri kostole Krista Kráľa), Prešov

Adorácia rodín za rodiny 2019
26.09.2019 Hájik, Žilina

Adorácia rodín za rodiny 2019
27.09.2019 Záhradné, Prešov

Adorácia rodín za rodiny 2019
28.09.2019 Zuberec, Zuberec

Adorácia rodín za rodiny 2019
29.09.2019 Dudince, Dudince

Muzikál "Legenda o zakliatom meste"
29.09.2019 Masarykova 7, Prešov

Duchovná obnova MAMA a DCÉRA
03.10.2019 Ústie nad Priehradou, OCM, Trstená

Októbrová púť do Medžugoria - Ružencová Panna Mária
04.10.2019 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Manželské večery
08.10.2019 Pastoračné centrum Jána Pavla II. – Sekčov (pri kostole Krista Kráľa), Prešov

MISIE ŽATVA 2019 | Trenčín
09.10.2019 Trenčín, Trenčín

Žatva - Laické ľudové misie
09.10.2019 Slovensko, Trenčín

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy
11.10.2019 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Kurz prípravy na manželstvo
17.10.2019 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete
18.10.2019 celé, Slovensko

Kurz symptotermálnej metódy
20.10.2019 Centrum pre rodinu, Farská ulica č. 12, Trenčín

Kurz Samuel
25.10.2019 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Sv. omša za bezdetných manželov a slobodných túžiacich po manželstve
30.10.2019 kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinskeá 2 v Petržalke, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
31.10.2019 Dom QUO Vadis, Bratislava

Originálne manželské rekolekcie
08.11.2019 Sestry Františkánky Premenenia Pána, Melčice - Lieskové

Seminár Otcovo srdce
14.11.2019 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Kurz Rút
22.11.2019 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Sv. omša za bezdetných manželov a slobodných túžiacich po manželstve
27.11.2019 kostol sv. Arnolda Janssena, Krupinskeá 2 v Petržalke, Bratislava

Kurz prípravy na manželstvo
28.11.2019 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
28.11.2019 Dom QUO Vadis, Bratislava

MILUJÚCA NÁRUČ - DC pre zranených spontánnym potratom
29.11.2019 rehoľno-formačné centrum pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko Západ, Hutnícka 4), Spišská Nová Ves

Silvester a Nový rok v Medžugorí
28.12.2019 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
30.01.2020 Quo Vadis, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
27.02.2020 Quo Vadis, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
26.03.2020 Quo Vadis, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
30.04.2020 Dom QUO Vadis, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
28.05.2020 Dom QUO Vadis, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
25.06.2020 Quo Vadis, Bratislava

Widgetizer