Pre rodinu

Prednáška Zvládanie vlastných emócií
20.11.2017 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Family Garden
20.11.2017 miestnosť pod kostolom na Miletičovej ulici, Bratislava

„RozVEDENÍ k Bohu“ v Radosti lásky - p. Matej Trizuljak
20.11.2017 Refektár kolégia Piaristov, Trenčín

Prednáška pro-life experta z USA Raymonda de Souzu
20.11.2017 Kostolná 1, Bratislava

Prednáška Raymonda de Souzu o evanjeliu života v odkresťančenom prostredí
21.11.2017 Perecká 43, Levice

Woship night (Večer chvál)
21.11.2017 Rybníková 13/A, Trnava

Katechézy neokatechumenátnej cesty
22.11.2017 Toryská 1/D, Košice

Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
23.11.2017 Rodinkovo, Belušské Slatiny, Beluša

Víkend pre manželov
24.11.2017 Kláštorná 31, Brehov

Benefičný koncert pre ľudí v núdzi
24.11.2017 Kuzmányho 6, Žilina

Kurz Rút
24.11.2017 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Katechézy neokatechumenátnej cesty
24.11.2017 Toryská 1/D, Košice

Víkend pre manželov
24.11.2017 Kláštorná 31, Brehov

Pútnická sv. omša v Podunajských Biskupiciach
25.11.2017 Kostol sv. Kríža, Podunajské Biskupice, Bratislava

Láska a Pravda Sečovce 2017
25.11.2017 Kollárova 17, Sečovce

Rodinný teambuilding a tvorivé dielne
26.11.2017 Centrum pre rodinu, Farská ulica č. 12, Trenčín

Woship night (Večer chvál)
28.11.2017 Rybníková 13/A, Trnava

Katechézy neokatechumenátnej cesty
29.11.2017 Toryská 1/D, Košice

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
30.11.2017 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Benefičný koncert na pomoc mamičkám a deťom v núdzi
01.12.2017 Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Košice

Manželské RETORNO
01.12.2017 Melčice 476, Melčice - Lieskové

rozVEDENÍ k BOHU I. (pre tých, ktorí žijú sami)
01.12.2017 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

uzávierka reg - Vianočná Praha 8-10.12.2017
01.12.2017 Praha, Česko

Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených
01.12.2017 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Katechézy neokatechumenátnej cesty
01.12.2017 Toryská 1/D, Košice

Misijný bazár pre Indiu
02.12.2017 Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, Trnava

Veselá opereta F.Lehár: Gróf z Luxemburgu
02.12.2017 Živnostenská 1, Bratislava

STARÁ HUDBA 17
03.12.2017 Zámocká č.47, Bratislava

Svätá omša za život
04.12.2017 kapucínsky kostol sv. Štefana,, Bratislava

Woship night (Večer chvál)
05.12.2017 Rybníková 13/A, Trnava

Katechézy neokatechumenátnej cesty
06.12.2017 Toryská 1/D, Košice

Vianočná Praha 8-10.12.2017
08.12.2017 Praha, Česko

Katechézy neokatechumenátnej cesty
08.12.2017 Toryská 1/D, Košice

Noc modlitieb za deti
08.12.2017 1. Mája, Trenčín

Prednáška Strata blízkeho a poradenstvo pre pozostalých
11.12.2017 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Family Garden
11.12.2017 miestnosť pod kostolom na Miletičovej ulici, Bratislava

STARÁ HUDBA 17
17.12.2017 Pálffyho palác na Zámockej 47, Bratislava

Woship night (Večer chvál)
19.12.2017 Rybníková 13/A, Trnava

Silvestrovská púť do Medžugoria
28.12.2017 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Svätá omša za život
01.01.2018 kapucínsky kostol sv. Štefana,, Bratislava

Family Garden
08.01.2018 Miletičova 7, Bratislava

Stretnutie pre rozVEDENÝCH a ZNOVUZOSOBÁŠENÝCH
14.01.2018 Centrum novej evanjelizácie JP2, o.z., Beckov 6, Beckov

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
25.01.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Kurz Rút
26.01.2018 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Svätá omša za život
05.02.2018 kapucínsky kostol sv. Štefana,, Bratislava

Rodina pod pohľadom Božím
09.02.2018 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
22.02.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Svätá omša za život
05.03.2018 kapucínsky kostol sv. Štefana,, Bratislava

Stretnutie pre rozVEDENÝCH a ZNOVUZOSOBÁŠENÝCH
11.03.2018 Centrum novej evanjelizácie JP2, o.z., Beckov 6, Beckov

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
29.03.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Widgetizer