Pre rodinu

Kresťanský kouč
24.03.2021 Family Garden, Bratislava

Výnimočné púte do Medžugoria
31.08.2021 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Letná PÚŤ do Medžugoria s DOVOLENKOU pri mori
31.08.2021 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Widgetizer