Stretnutie slobodných kresťanov
20.04.2019 Hlavná, Štrba

Biela sobota – Veľkonočná vigília
20.04.2019 celé, Slovensko

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
21.04.2019 celé, Slovensko

Uzdravujúca cesta života
22.04.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
22.04.2019 celé, Slovensko

Večer s Kalkatou
23.04.2019 Kultúrny dom, Šelpice

Jiří Zmožek - večer chvál, modlitieb a Dobrej správy
23.04.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

PRE KŇAZOV Chcem lepšie poznať Ježiša
23.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

GABRIELA ELBELOVÁ: ANJELI A ICH VÝZNAM VO VÝTVARNOM UMENÍ OD STREDOVEKU AŽ PO SÚČASNOSŤ
23.04.2019 M. R. Štefánika 33, Žilina

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
23.04.2019 Jarková 77, Prešov

Worship Night (večer chvál)
23.04.2019 Bučany 591, Bučany

Silné Slovensko v Európe
23.04.2019 Pri Synagóge, Nitra

Pozvanie na večer s Kalkatou
23.04.2019 Kultúrny dom, Šelpice

Modlitebná STREDA na R17
24.04.2019 Rožňavská 17, Bratislava

Prenasledovanie kresťanov pre vieru
24.04.2019 Bučianska 4, Trnava

GOEL Worship
24.04.2019 Školská 1, Sereď

Chvály a adorácia
24.04.2019 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

BOŽIE MILOSRDENSTVO PRE SVET
25.04.2019 Pod kláštorom 1, Hronský Beňadik

Trnava: Silné Slovensko v Európe
25.04.2019 Novosadská 4, Trnava

Štvrtok večer s Karolom Kováčom
25.04.2019 Podzámska 4, Hlohovec

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
25.04.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Bratislavské Hanusove Dni
26.04.2019 Dostojevského rad 7, Bratislava

DUCHOVNÁ OBNOVA - OTCOVO SRDCE
26.04.2019 Na Malý Lapáš, Veľký Lapáš

100x Viac
26.04.2019 Vyšný Klátov 300, Vyšný Klátov

Odpustová slávnosť Božieho Milosrdenstva
26.04.2019 Jozefa Dobranského 8, Svinia

ON JE ŽIVÝ
26.04.2019 Mestská športová hala, Trenčín

Sám sebe manažérom
26.04.2019 Quo Vadis, Bratislava

Duchovná obnova pre ženy KRÁĽOVNÁ - DIVOŽIENKA
26.04.2019 Lúčky 64, Kremnica

Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave
27.04.2019 Mlynská dolina, Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza, Bratislava

ADSM 2019
27.04.2019 Bazilika minor Navštívenia Panny Márie., Sabinov

Púť mužov 2019
27.04.2019 Bazilika Sedembolestnej, Šaštín - Stráže

Divadelné predstavenie NÁDENNÍK (2. predstavenie)
27.04.2019 Ružinovská 28, Bratislava

PÚŤ MUŽOV 2019
27.04.2019 Bazilika Sedembolestnej, Šaštín - Stráže

"ZANECHAJ STOPY" - DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE ROŽŇAVSKEJ DIECÉZY
27.04.2019 farnosť Božského Srdca Ježišovho, Tornaľa

Mariánska sobota
27.04.2019 Dominikánske nám., Košice

XIV. konferencia KRESŤAN V DNEŠNEJ NEMOCNICI
27.04.2019 zasadačka Mestského úradu, Martin

Divadelné predstavenie NÁDENNÍK
27.04.2019 Ružinovská 28, Bratislava

Svätojurajská púť 2019
28.04.2019 Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica

Príbeh zmeny francúzskeho rabína
28.04.2019 konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Poprad

Bielonedeľná púť
28.04.2019 Katarínka, Dechtice

SLÁVNOSŤ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA - PROCESIA .
28.04.2019 Puškinova, Bratislava

2. Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva
28.04.2019 celé, Slovensko

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
29.04.2019 Poštová 1A, Piešťany

DC formou lectio divina
29.04.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Stretnutie s Renátou Ocilkovou
29.04.2019 Jedáleň Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého ul. 4, Trenčín, Trenčín

Sexuálne zneužívanie maloletých - otázky a odpovede
29.04.2019 Teologicka fakulta, Aula A2, Hlavna 89, Košice

Misijná burza kníh
29.04.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
29.04.2019 celé, Slovensko

Príbeh zmeny francúzskeho rabína
29.04.2019 Katolícka univerzita, Ružomberok

"Učitelia v zápase s neslobodou"
30.04.2019 Trnava, Trnava

Widgetizer