DC s prorokom Jeremiášom (individuálne)
24.09.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC formou lectio divina
24.09.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
24.09.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Iba láska má zmysel
28.09.2018 Charitný dom, Dolný Smokovec

Ženy príhovoru
28.09.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Život v Duchu - Sieversov seminár
01.10.2018 západné Slovensko, Hlohovec

Tajomstvo krásy života
01.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Treba sa stále modliť a neochabovať
02.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Uzdravenie a odpustenie
04.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Veľké pravdy v malých príbehoch
04.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Naša mama
04.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Komunikácia v manželstve - len pre manželské páry
05.10.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Môj život v Kristovi
11.10.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Triezvy život
11.10.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Závislosti a prevencia (individuálne sprevádzané)
11.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Obnova pre manželské páry
12.10.2018 Lorinčík, Košice

DC individuálne sprevádzané
15.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC pre kňazov
15.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC pre rehoľné osoby
15.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
15.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Kněžské exercicie: Vnitřní uzdravení v kněžství a pastýřská služba přímluvnou modlitbou
15.10.2018 Klášter 122, Česko

Učiť sa od Panny Márie
18.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Kňazské exercície - Škutovky
22.10.2018 Rekreačné zariadenie Škutovky, Liptovská Osada

Vybudovať si základ života
22.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Život je komunikácia v stretnutí
22.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Bohatstvo žalmov pre každodenný život
25.10.2018 Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra

Uzávierka registrácie - Duchovné cvičenia pre členov ružencových bratstiev v Exercičnom dome SJ, Piešťany
25.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Jeff Scaldwell: seminář Boží otcovské srdce – Návrat domů
25.10.2018 Želiv 122, Česko

Víkend nenásilnej komunikácie II
26.10.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

DC individuálne sprevádzané
29.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC individuálne sprevádzané
29.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovné cvičenia vedené individuálne
05.11.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Žiť Božou múdrosťou
05.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
05.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Čo tu robíš?
08.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Radosť evanjelia - radosť v živote kresťana - duchovné cvičenia
08.11.2018 Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra

Jeho milosrdenstvo je večné
08.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Pustovnícky víkend so sv. Jánom od Kríža
09.11.2018 Lorinčík, Košice

Duchovní obnova s Patem Collinsem: Uzdravení otcovských ran
09.11.2018 Želiv 122, Česko

DC pre kňazov
12.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Ísť za Ježišom
12.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovní obnova s Patem Collinsem: Boží spravedlnost a milosrdenství v učení sv. Terezie z Lisieux
13.11.2018 Želiv 122, Česko

Aplikácia spirituality v podnikaní
15.11.2018 Penzión Zornička, Donovaly

Duchovné cvičenia pre členov ružencových bratstiev v Exercičnom dome SJ, Piešťany
15.11.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Starnúť a mať z toho radosť
15.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Aplikácia spirituality v podnikaní
15.11.2018 Penzión Zornička, Donovaly

Obnova pre rozvedených
16.11.2018 Lorinčík, Košice

Duchovní obnova s Patem Collinsem: Sebepřijetí, sebeúcta a Boží láska
16.11.2018 Želiv 122, Česko

Duchovné cvičenia Uzdravujúca cesta života
16.11.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Mária, blahoslavená, ktorá uverila
19.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Widgetizer