Duchovné cvičenia Uzdravujúca cesta života
19.03.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Láska jasne prevýšila bolesť a utrpenie (3. týždeň DC)
19.03.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Učiť sa aktívne starnúť - duchovné cvičenia pre seniorov
22.03.2018 Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra

Ježišova paschálna cesta
22.03.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Manželstvo Misia Možná 1 - MMM1
23.03.2018 Penzión AUGUSTINEUM, Bardejov

Tajomstvo Veľkej noci v Otcovej stodole
23.03.2018 Krátka 291, Važec

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev pre mladých
28.03.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Bolo potrebné prejsť tadiaľto - DC pre kňazov
03.04.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Program pre manželov v ťažkostiach 1.
04.04.2018 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Duchovné cvičenia pre členov Živého, Svätého a Večného ruženca v Melčiciach
05.04.2018 Melčice – Lieskové 476, Melčice - Lieskové

rozVEDENÍ k BOHU I. Prijatie svojej situácie (pre žijúcich v ďalšom zväzku)
06.04.2018 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Ako sa oslobodiť od závislosti a spoluzávislosti
06.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Veľkonočná obnova pre dievčatá
06.04.2018 Kalvária 3, Nitra

Vzkriesenie a môj život –IV. Týždeň DC
09.04.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Konferencia kresťanských služobníkov
12.04.2018 Ranč Kráľova Lehota, Kráľova Lehota

Výzva k novému životu
13.04.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
13.04.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Blahoslavení plačúci
13.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Kurz "Spoločenstvo a moje povolanie v ňom"
13.04.2018 Dlhé Diely, Pribišova ulica, Bratislava

Pustovnícky víkend s prorokom Eliášom
13.04.2018 Lorinčík, Košice

Božie milosrdenstvo je večné
16.04.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

V tichu Božieho slova - Lectio divina
19.04.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

„Ja som dobry pastier“ Jn 10,11
19.04.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Radosť evanjelia - radosť v živote kresťana - duchovné cvičenia
19.04.2018 Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom
21.04.2018 Námestie 4. apríla, Marianka

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom
22.04.2018 Námestie 4. apríla, Marianka

Otec pokračuje v tom, že miluje svet (4. týždeň DC)
23.04.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Mária, blahoslavená, ktorá uverila
23.04.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Podobenstvá Božieho kráľovstva
23.04.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Cesta k sebe, cesta k láske I
23.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Božia múdrosť
26.04.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Veriť, žiť, milovať (DC pre rehoľné osoby)
30.04.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Zatiahni na hlbinu
30.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Cesta k šťastnému životu
03.05.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
07.05.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Mária, blahoslavená, ktorá uverila (ind.)
07.05.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Život v plnosti - duchovné cvičenia pre zasvätené osoby a kňazov
07.05.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Sklonil si sa ku mne
10.05.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Poďte do ústrania a trochu si odpočiňte
10.05.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Rodina – miesto viery a lásky
10.05.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Raňajky na pláži a príchod Ducha Svätého
14.05.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC pre kňazov
14.05.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Ježišove blahoslavenstvá
14.05.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

On, ona a Láska
17.05.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Modlitba milujúcej pozornosti
17.05.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Obnova pre ženy
18.05.2018 Lorinčík, Košice

Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu
25.05.2018 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

Pane, posilni moju vieru
29.05.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Obnova o vnútornej modlitbe
01.06.2018 Lorinčík, Košice

Ja som prišiel, aby mali život
01.06.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Widgetizer