DC s individuálnym sprevádzaním
20.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Víkend u milosrdných bratov
24.01.2020 Námestie SNP 11, Bratislava

MODLITBA AKO STRETNUTIE
24.01.2020 Pod kláštorom 1, Hronský Beňadik

Vniesť svetlo do svojho života (1. týždeň DC)
27.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Pane, pomôž mojej neviere
27.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Byť tou, ktorou som – o identite ženy (2. etapa)
31.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Moja cesta - DO pre mladých
31.01.2020 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

MILUJÚCA NÁRUČ - DC pre zranených umelým potratom
31.01.2020 rehoľno-formačné centrum pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko Západ, Hutnícka 4), Spišská Nová Ves

Cesta k sebe, cesta k láske I.
03.02.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Duchovné cvičenia vo Františkánskom duchovnom centre, Melčice 06.-09. február 2020
06.02.2020 Sestry Františkánky Premenenia Pána, Melčice - Lieskové 476, Melčice - Lieskové

3 in 1 (duchovná obnova)
07.02.2020 Šaštín - Stráže, Šaštín - Stráže

Nenásilná komunikácia I.
07.02.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Magis duchovná obnova: Cesty k radosti
08.02.2020 Teologická fakulta TU, (Kostolná 1, vchod je v tesnej blízkosti Primaciálneho námestia), Bratislava

Zlomení
09.02.2020 Sliač, Kino Hron, Sliač

Uzdravujúca cesta života
10.02.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Duchovná obnova pre manželov s otcom Jamesom Manjackalom
14.02.2020 Aréna Brezno, Brezno

Duchovné cvičenia vedené individuálne
14.02.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Príprava na manželstvo - Ohne Stretnutie snúbencov
14.02.2020 476, Melčice - Lieskové

Duchovné cvičenia na Velehrade
14.02.2020 Česká republika, Velehrad

Škola učeníctva 2. Škola modlitby príhovoru
20.02.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Nebuďte ustarostení
20.02.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Kríza ako šanca
20.02.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Duchovné cvičenia vedené individuálne
24.02.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Intimita s Bohom
27.02.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Sv.Šarbel Machlúf - tichosť preniknutá Bohom
28.02.2020 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

Identita ženy - II. etapa (2. časť)
05.03.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Môj život v Kristovom svetle
05.03.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Učiteľ, kde bývaš?
05.03.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Zlomení
08.03.2020 Sliač, Kino Hron, Sliač

Najkrajšia pravda o človeku
09.03.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Otče náš - Duchovné cvičenia s Danielom Pastirčákom
12.03.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Nad pôstnymi prefáciami – omšovými piesňami vďaky
12.03.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovné cvičenia vedené individuálne
16.03.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Zrno, ktoré prináša úrodu
19.03.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Problémy pri závislostiach
20.03.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

MILUJÚCA NÁRUČ - DC pre zranených spontánnym potratom
20.03.2020 rehoľno-formačné centrum pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko Západ, Hutnícka 4), Spišská Nová Ves

Zmysel utrpenia
26.03.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Kurz DEDIČIA
27.03.2020 Beckov 6, Beckov

Nenásilná komunikácia II.
27.03.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Originálne manželské rekolekcie
27.03.2020 476, Melčice - Lieskové

Do konca nás miloval
02.04.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Odkrývanie zmyslu života
03.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Elias Vella - Vnútorné uzdravenie a oslobodenie
14.04.2020 Tatranská Lomnica, Hotel Morava, Vysoké Tatry

Elias Vella - Biblickí muži
19.04.2020 Tatranská Lomnica, Hotel Morava, Vysoké Tatry

Cesta k sebe, cesta k láske II.
20.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Duchovné cvičenia vedené individuálne
20.04.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Pán môj a Boh môj
23.04.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

O strachu
24.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Zatiahni na hlbinu
28.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Škola učeníctva 3. Rozlišovanie duchov
30.04.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Widgetizer