„POĎTE ZA MNOU A UROBÍM Z VÁS RYBÁROV ĽUDÍ“
25.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Ježišova láska uzdravuje
26.08.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

IDENTITA ŽENY vo svetle duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly
29.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Môj Pán – Darca všetkých darov
29.08.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC individuálne sprevádzané
02.09.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Stávať sa svätými je naše povolanie
02.09.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Žiť podľa Ducha
05.09.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC pre rodičov jezuitov, kňazov, zasvätených osôb
05.09.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Boh sa nehnevá, On nás miluje
09.09.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Usporiadať si život
12.09.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Povýšenie Svätého Kríža v Medžugorí - ŠOLTÉS TRAVEL
12.09.2019 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

BYŤ ČLOVEKOM JE TREBA VEDIEŤ
13.09.2019 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

DC individuálne sprevádzané
16.09.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

„ZATIAHNI NA HLBINU“
18.09.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Naša Mamka
19.09.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Učeník Ježiša Krista
20.09.2019 Univerzitné pastoračné centrum bl. Zdenky Schelingovej (Námestie slobody 3), Bratislava

Obnova pre rozvedených
20.09.2019 Lorinčík, Košice

Pane, pomôž mojej neviere
23.09.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC formou lectio divina
23.09.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte
23.09.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Pane, nauč nás modliť sa
26.09.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

PROBLÉMY PRI ZÁVISLOSTIACH
27.09.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Blízko teba je slovo
27.09.2019 Charitný dom, Dolný Smokovec

MESIAC OBNOVY PRE KŇAZOV
29.09.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Žiť podľa Ježišovho evanjelia (2. týždeň DC)
30.09.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
30.09.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Byť tou, ktorou som (o identite ženy)
03.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Cesta k Bohu - cvičenia v modlitbe
03.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Prorok Eliáš
03.10.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Obnoviť si srdce a ducha
07.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Ježišove výzvy
07.10.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC pre kňazov
14.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC pre rehoľné osoby
14.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
14.10.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Veriť znamená žiť a to znamená milovať
17.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Pane,daj mi takej vody
21.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov
24.10.2019 Pod Kalváriou, Prešov

DC individuálne sprevádzané
28.10.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE
04.11.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Pane, ja hľadám tvoju tvár
04.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC pre rehoľné osoby
11.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovné cvičenia sú na premáhanie seba
14.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
18.11.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Ježišove výzvy (2. týždeň DC)
18.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané (4. týždeň DC)
18.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Kristus Kráľ
21.11.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Bože, ty si môj Boh
21.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Uzdravujúca cesta života
22.11.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DC pre kňazov
25.11.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Ježiš, Kráľ lásky
28.11.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Widgetizer