Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu
25.05.2018 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

Víkend pre mužov - Život v identite syna
25.05.2018 Krátka 291, Važec

Panna Mária v živote sv. Františka z Assisi
25.05.2018 Kláštorná 31, Brehov

Povolaný a poslaný
25.05.2018 Krupinská 2, Bratislava

Pane, posilni moju vieru
29.05.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Obnova o vnútornej modlitbe
01.06.2018 Lorinčík, Košice

Ja som prišiel, aby mali život
01.06.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Obnova o vnútornej modlitbe v duchu Karmelu
01.06.2018 Lorinčík 145, Košice

DC individuálne sprevádzané
04.06.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Ježišove výzvy
04.06.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC s prorokom Jeremiášom
04.06.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Srdce
07.06.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Poďte ku mne všetci
07.06.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Júnové duchovné cvičenia - Náš Boh má srdce
08.06.2018 Charitný domov, Dolný Smokovec

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom
09.06.2018 Námestie 4. apríla, Marianka

S Máriou na životných cestách
11.06.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Za obzorom púšte
11.06.2018 Centrum novej evanjelizácie JP2, o.z., Beckov 6, Beckov

Triezvy život
14.06.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Poznať Ježišov sen – budovanie Božieho kráľovstva
14.06.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Pozvaná k Božej láske
15.06.2018 Kostolná - Záriečie 8, Kostolná - Záriečie

Pustovnícky víkend s Pannou Máriou Karmelskou
15.06.2018 Lorinčík 40, Košice

Duchovná obnova s otcom Eliasom Vellom
15.06.2018 Petofiho 6, Nové Zámky

Pustovnícky víkend s Pannou Máriou Karmelskou
15.06.2018 Lorinčík 145, Košice

Víkend nenásilnej komunikácie I
22.06.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Duchovné cvičenie RAST VO SVÄTOSTI s p. Jamesom Mariakumarom
25.06.2018 Dlhé Diely, Pribišova ulica, Bratislava

DC individuálne sprevádzané
25.06.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Za obzorom púšte
25.06.2018 Centrum novej evanjelizácie JP2, o.z., Beckov 6, Beckov

Duchovné cvičenie RAST VO SVÄTOSTI s p. Jamesom Mariakumarom
26.06.2018 Dlhé Diely, Pribišova ulica, Bratislava

Duchovné cvičenie RAST VO SVÄTOSTI s p. Jamesom Mariakumarom
27.06.2018 Dlhé Diely, Pribišova ulica, Bratislava

Duchovné cvičenie RAST VO SVÄTOSTI s p. Jamesom Mariakumarom
28.06.2018 Dlhé Diely, Pribišova ulica, Bratislava

Ukáž mi cestu života
29.06.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Obnova pre mladé ženy a dievčatá na rozlišenie povolania
29.06.2018 Lorinčík 40, Košice

Duchovné cvičenie RAST VO SVÄTOSTI s p. Jamesom Mariakumarom
29.06.2018 Dlhé Diely, Pribišova ulica, Bratislava

Vo všetkom milovať a slúžiť
29.06.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DOPREVÁDZANÉ EXERCÍCIE PODĽA SVÄTÉHO IGNÁCA
01.07.2018 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Cyklopúť Bratislava - Levoča
01.07.2018 Mariánska hora, Levoča

Život je komunikácia v stretnutí
02.07.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Byť tou, ktorou som. O identite ženy
02.07.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Žiť povolanie, ktoré sme dostali
05.07.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

PRÁZDNINOVÉ POBYTY DIEVČAT
08.07.2018 Kláštor Školských sestier de Notre Dame, Beckov

Žiť Božou múdrosťou
09.07.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovné cvičenia Uzdravujúca cesta života
09.07.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

DC individuálne
09.07.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Vyznať sa v sebe samom
12.07.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovne vyzbrojení
16.07.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Týždeň tanečnej meditácie
27.07.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Duchovné cvičenia p. Georga Biju DC
05.08.2018 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

Pokoj Vám! Nebojte sa!
10.08.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Pán dáva silu unavenému
14.08.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Duchovné cvičenia s individuálnym vedením
20.08.2018 Centrum spirituality Loyola, Žltý dom Manresa, Námestie Padlých hrdinov 7, Ivanka pri Dunaji

Widgetizer