Festival nádeje
21.07.2018 Hatalov, Hatalov

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom
21.07.2018 Námestie 4. apríla, Marianka

OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom
22.07.2018 Námestie 4. apríla, Marianka

DUCHOVNÁ OBNOVA S OTCOM JAMESOM MARIAKUMAROM
23.07.2018 Jantauschova 13, Vrbové

Mária, ktorá rozväzuje uzly
26.07.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Týždeň tanečnej meditácie
27.07.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Duchovná obnova
31.07.2018 Školská 5, Lendak

Môj život a moje poslanie
02.08.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovné cvičenia s O. Georgom Biju VC
05.08.2018 Dopravná akadémia, Školská 66, 911 05 TRENČÍN, Zlatovce, Trenčín

Duchovné cvičenia p. Georga Biju DC
05.08.2018 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

Intimita s Kristom
06.08.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Skvúca je múdrosť pre tých, čo ju hľadajú (Múdr 6,12)
09.08.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Pokoj Vám! Nebojte sa!
10.08.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Je s nami a nepoznáme ho
13.08.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Pán dáva silu unavenému
14.08.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Milosrdný Boh
16.08.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DUCHOVNÁ OBNOVA ZA UZDRAVENIE s pátrom Josephom Vadakkelom
18.08.2018 Krásna 22, Bratislava

Duchovné cvičenia
20.08.2018 Centrum spirituality Loyola, Žltý dom Manresa, Námestie Padlých hrdinov 7, Ivanka pri Dunaji

Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje
21.08.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Pane, kde bývaš?
23.08.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Ako sa rozhodovať
30.08.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Moja skúsenosť s Božím milosrdenstvom
30.08.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Jediné, čo má zmysel, je láska
03.09.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Misia Lásky (Žíznim)
03.09.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Fundament života
03.09.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC pre rodičov jezuitov, kňazov a zasvätených osôb
06.09.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Mária, matka krásnej lásky
06.09.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Pustovnícky víkend so sv. Teréziou z Lisieux
07.09.2018 Lorinčík, Košice

Cesta k sebe, cesta k láske II
10.09.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Chlapská obnova
14.09.2018 chata Škutovky, Liptovská Osada

Zatiahni na hlbinu
19.09.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Milé srdce
20.09.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC individuálne sprevádzané
24.09.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC formou lectio divina
24.09.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC s prorokom Jeremiášom (individuálne)
24.09.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Ženy príhovoru
28.09.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Tajomstvo krásy života
01.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Treba sa stále modliť a neochabovať
02.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Veľké pravdy v malých príbehoch
04.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Uzdravenie a odpustenie
04.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Naša mama
04.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Komunikácia v manželstve - len pre manželské páry
05.10.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Triezvy život
11.10.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Závislosti a prevencia (individuálne sprevádzané)
11.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Obnova pre manželské páry
12.10.2018 Lorinčík, Košice

DC individuálne sprevádzané
15.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC pre kňazov
15.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC pre rehoľné osoby
15.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Učiť sa od Panny Márie
18.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Život je komunikácia v stretnutí
22.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Widgetizer