Ako posilniť život v manželstve a v rodine
21.01.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
21.01.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Zmysel nášho života
24.01.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

IDENTITA Božieho muža
25.01.2019 Petržalka, Misijný dom A. Janssena, Krupinská 2, Bratislava

Víkendový seminár „Nech ťa i telo chváli tancom!“
25.01.2019 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Duchovná obnova pre manželov v Košiciach
26.01.2019 Teologická fakulta v Košiciach, Košice

Božie kráľovstvo sa priblížilo
28.01.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

On, ona a Láska
31.01.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Život je všetko, čo máš
31.01.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

KURZ PRE ŽENU - 10 TÝŽDŇOVÝ WEBINÁR
06.02.2019 Bakossova 1, Banská Bystrica

Posvätiť čas modlitbou žalmov
07.02.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovná obnova pre mladých mužov
08.02.2019 Lorinčík, Košice

Ako sa oslobodiť od závislosti a spoluzávislosti
08.02.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Príprava na manželstvo - Ohne stretnutia snúbencov
08.02.2019 č.d. 476, Melčice - Lieskové

Boží sen o Tebe - duchovná obnova pre mladých
08.02.2019 Ružová dolina 552, Trnava

Premena Tour Timothy 2019
09.02.2019 Andreja Sladkoviča 7, Michalovce

DC individuálne sprevádzané
11.02.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Modlitba ako stretnutie
14.02.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Manželstvo Misia Možná 1 - MMM1
15.02.2019 Penzión AUGUSTINEUM, Bardejov

Obnova pre mladé ženy a dievčatá na rozlišenie povolania
15.02.2019 Lorinčík, Košice

Sebapoznanie - sebaprijatie - sebaúcta v zrkadle Ježišovho Srdca
15.02.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Uzdravujúca cesta života
18.02.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Nové Božie cesty pre rozvedených, alebo v nových zväzkoch
21.02.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Intimita s Bohom
21.02.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

O Bohu svedčiť svojím životom
25.02.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané (Zem, na ktorej stojíš, je svätá)
25.02.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Tajomstvo krásy života
25.02.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Prvé tri Božie prikázania - duchovná obnova
28.02.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Identita ženy - I. etapa
28.02.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate...
28.02.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

"Srdcia si roztrhnite, nie šaty." Joel 2,13
04.03.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Pane, daj aby som sa poznal a prijal
14.03.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

rozVEDENÍ k BOHU II.
15.03.2019 Chrenovec, Chrenovec - Brusno

Nenásilná komunikácia I.
15.03.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Sedembolestná
18.03.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Milosrdenstvo v myšlienkach
19.03.2019 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Zmysel utrpenia
21.03.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

O depresii
22.03.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DC individuálne sprevádzané
25.03.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

MILUJÚCA NÁRUČ
28.03.2019 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Dokonca nás miloval
28.03.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Chlapská víkendovka IV. Ako muža a ženu ich stvoril
29.03.2019 farnosť Horná Súča, Horná Súča

Originálne manželské rekolekcie
29.03.2019 č.d. 476, Melčice - Lieskové

Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov
01.04.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DC individuálne sprevádzané
01.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Niesť kríž s Ježišom
04.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Kde začína a končí moja sloboda?
04.04.2019 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

"Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom!" Lk 19,38
11.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Uzdravujúca cesta života
22.04.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

PRE KŇAZOV Chcem lepšie poznať Ježiša
23.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Widgetizer