Otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom
21.01.2018 Námestie 4. apríla, Marianka

DC individuálne sprevádzané
22.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
22.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Božie kráľovstvo sa priblížilo
25.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Tvoj Boh kraľuje
26.01.2018 Misijný dom Andreja Jansena, Bratislava

Vniesť svetlo do svojho života
29.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Zasvätiť život Pánovi
29.01.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Najdôležitejší je cieľ
01.02.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Pane, daj aby som sa poznal a prijal
01.02.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC individuálne sprevádzané
05.02.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovná obnova „Drahý si očiam mojim a vzácny"
09.02.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Prednáška Štefana Patrika Kováča, ThLic: Muža a ženu ich stvoril
10.02.2018 kostol, kultúrny dom, Zákamenné

Zem, na ktorej stojíš, je svätá
12.02.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Múdrosť života podľa sv. Ignáca
12.02.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Ako rozlišovať Božiu vôľu? Ako sa modliť podľa Božej vôle?
15.02.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Duchovné cvičenia Angelusákov (pre hľadajúcich mladých mužov a ženy)
15.02.2018 Centrum novej evanjelizácie JP2, o.z., Beckov 6, Beckov

Pôstna duchovná obnova
15.02.2018 Kláštor Redemptoristiek, Kežmarok

Kurz Charizmy Ducha Svätého 4
16.02.2018 Dlhé Diely, Pribišova ulica, Bratislava

Duchovné, psychologické, sociálne a telesné aspekty pri závislostiach
16.02.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť
19.02.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC pre dôchodcov
19.02.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Vernosť neznamená slabosť, prednáška Štefana Patrika Kováča, ThLic
20.02.2018 Katolícka univerzita, UaPC, Ružomberok

Pozývame na duchovnú obnovu pre mladých mužov
23.02.2018 Kláštorná 31, Brehov

Duchovná obnova pre chlapcov s pallotínmi v Michalovciach
25.02.2018 Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Straňany, Michalovce

Duchovná obnova pre chlapcov s pallotínmi
25.02.2018 Rehoľno-formačné centrum, Spišská Nová Ves

DOPREVÁDZANÉ EXERCÍCIE PODĽA SVÄTÉHO IGNÁCA
25.02.2018 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Pane, daj mi takej vody
26.02.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovná obnova pre chlapcov s pallotínmi v Smižanoch
27.02.2018 Námestie M. Pajdušáka 3, Smižany

Kresťanská konferencia pre podnikateľov s témou SPOLUpráca
27.02.2018 Kúpele, Nimnica

Siahnuť si k podstate života
01.03.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Pôstna duchovná obnova
02.03.2018 Lorinčík, Košice

Žena, koho hľadáš? - 2. časť
02.03.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Prišiel som pre hriešnikov
05.03.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovná obnova pre chlapcov s pallotínmi v Bratislave
08.03.2018 Pribišova 49, Dlhé diely, Bratislava

Duchovná obnova „Hovor - počúvam" - len pre manželské páry
09.03.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Ani v bolesti sa nezrieknuť lásky
12.03.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
12.03.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Formovať svoj život Božím slovom
15.03.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Nachádzať Boha vo všetkom
15.03.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Víkend nenásilnej komunikácie I
16.03.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Originálne Manželské rekolekcie
16.03.2018 č.d.476, Melčice - Lieskové

Láska jasne prevýšila bolesť a utrpenie (3. týždeň DC)
19.03.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovné cvičenia Uzdravujúca cesta života
19.03.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Ježišova paschálna cesta
22.03.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev pre mladých
28.03.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Bolo potrebné prejsť tadiaľto - DC pre kňazov
03.04.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Ako sa oslobodiť od závislosti a spoluzávislosti
06.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Vzkriesenie a môj život –IV. Týždeň DC
09.04.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Výzva k novému životu
13.04.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Blahoslavení plačúci
13.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Widgetizer