Kristovo telo
17.06.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovné cvičenia s p. Jamesom Mariakumarom
17.06.2019 Pribišova ul. 49, Bratislava

Duchovné cvičenia s p. Jamesom Mariakumarom
18.06.2019 Pribišova ul. 49, Bratislava

Duchovné cvičenia s p. Jamesom Mariakumarom
19.06.2019 Pribišova ul. 49, Bratislava

Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte
20.06.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

AKO SA ROZHODOVAŤ?
20.06.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Prorok Jonáš – ako rozpoznať a prijať Božiu vôľu
21.06.2019 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

Medžugorie - 38. Výročie zjavenia - ŠOLTÉS TRAVEL
21.06.2019 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Obnova pre ženy
21.06.2019 Lorinčík, Košice

DC individuálne sprevádzané
24.06.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Kňazská duchovná obnova s misionármi z Indie
24.06.2019 Rekreačné zariadenie Škutovky, Liptovská Osada

Kňazské exercície s otcom Binoyom Karimaruthunkalom
24.06.2019 Rekreačné zariadenie Škutovky, Liptovská Osada

KŇAZSKÉ EXERCÍCIE
24.06.2019 č. p. 7979, Liptovská Osada

Srdce Ježišovo prameň života a svätosti
28.06.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC - Život z Eucharistie
28.06.2019 Nový Smokovec, Vysoké Tatry

Medžugorie 30.06.2019 - 07.07.2019
30.06.2019 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

S Ježišom žiť svoj život
01.07.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Vnútorné uzdravenie a rast vo svätosti - James Mariakumar DUCHOVNÁ OBNOVA
01.07.2019 Okružná 13, Bratislava - Trnávka, Bratislava

Aktívny život Ježiša – kázal Božie evanjelium
01.07.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Poznať a plniť Božiu vôľu
04.07.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Usporiadať si život
04.07.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

UZDRAVENIE ZO ZÁRMUTKU
05.07.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Uzdravujúca cesta života
08.07.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Žiť z Božej milosrdnej lásky
08.07.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
08.07.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Učiteľ, kde bývaš
11.07.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

duchovné cvičenia
12.07.2019 Gazdovská 13, Komárno

Púť do Turzovky s o. Montfortom Okaa
15.07.2019 hora Živčáková-Turzovka, Turzovka

Tajomstvo krásy života
15.07.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Vnútorné uzdravenie a oslobodenie - Duchovná obnova otec James Mariakumar
15.07.2019 Kostolíky 351/1, Hubová

Prikázania a hlavné hriechy
18.07.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Božie kráľovstvo je vo vás (duchovné cvičenia)
18.07.2019 Pod kláštorom 1, Hronský Beňadik

PREBUĎ SA EURÓPA 2019
19.07.2019 Írsko, Dublin

Milosrdenstvo a zanedbávanie dobrého
19.07.2019 Hutnícka 4, Oľšavka (okres Spišská Nová Ves)

VÍKEND VNÚTORNEJ MODLITBY A MEDITÁCIE
19.07.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ZASVATENÝCH
21.07.2019 Misijný dom, Kalvária, Nitra

Stretnutie Kána pre manželov
21.07.2019 Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra

POMOC K SVOJPOMOCI PO PREŽITÍ ŤAŽKÝCH UDALOSTÍ ALEBO PSYCHICKEJ TRAUMY
22.07.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

James Mariakumar posledný krát na Slovensku - Kristov učeník dnes, duchovná obnova
22.07.2019 Námestie slobody 1059/36, 922 03 Vrbové, Vrbové

Učiť sa žiť s Kristom
29.07.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

TÝŽDEŇ TANEČNEJ MEDITÁCIE
29.07.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate...
01.08.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovné cvičenia P. Josepha Jilsona VC
04.08.2019 Dopravná akadémia, Školská 66, 911 05 TRENČÍN, Zlatovce, Trenčín

Zmysel nášho života
08.08.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Uzdravujúca cesta života
09.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Duchovné cvičenia pre dievčatá
14.08.2019 Kláštor Redemptoristiek, Kežmarok

CESTA K SEBE, CESTA K LÁSKE II.
19.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DC individuálne sprevádzané
19.08.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

„POĎTE ZA MNOU A UROBÍM Z VÁS RYBÁROV ĽUDÍ“
25.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Ježišova láska uzdravuje
26.08.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Widgetizer