ZRUŠENÉU zdravujúca cesta života
26.10.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE POLITIKOV A TÝCH, ČO Z ÚRADNEJ MOCI ROZHODUJÚ
06.11.2020 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Originálne Manželské Rekolekcie
13.11.2020 Sestry Františkánky Premenenia Pána, Melčice - Lieskové

Sudca Gedeon
13.11.2020 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ZASVÄTENÉ OSOBY
22.11.2020 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

PREDADVENTNÁ PÚŤ s duchovnou prípravou na Vianoce
28.11.2020 všade, Slovensko

Na ceste ku kresťanskej dospelosti
03.12.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

„Neboj sa, ved ja som s tebou...“ Jer 1,8
10.12.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Silvestrovská a novoročná púť na Slovensku
29.12.2020 všade, Slovensko

Ty si moja milovaná dcéra
22.01.2021 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Utíš svoje srdce pri Pánových nohách
12.02.2021 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Tajomstvo ukrižovanej lásky
25.02.2021 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Widgetizer