Magis duchovná obnova: Zakorenení a upevnení v láske
17.11.2018 Teologická fakulta TU, (Kostolná 1, vchod je v tesnej blízkosti Primaciálneho námestia), Bratislava

DC individuálne sprevádzané
19.11.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Mária, blahoslavená, ktorá uverila
19.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne
19.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
19.11.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovné cvičenia
22.11.2018 Kláštor redemptoristov, Stropkov

Víkend vnútornej modlitby a meditácie
22.11.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Dať životu zmysel
22.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Rozoznať, čo je lepšie
22.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovná obnova pre dievčatá
23.11.2018 Provinciálny dom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, Oravská 10, Nitra, Nitra

Duchovná obnova pre dievčatá
24.11.2018 Halenárska 8, Trnava

PRE KŇAZOV Viac sa vyznamenať v službe večného Kráľa
26.11.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Výzva k novému životu
26.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC pre kňazov
26.11.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ZRANENÝCH POTRATOM
29.11.2018 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Modlitba ako stretnutie
29.11.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Adventná duchovná obnova
29.11.2018 Kláštor Redemptoristiek, Kežmarok

Duchovné cvičenia na tému Základná Túžba človeka
29.11.2018 Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra

Modlitba ako stretnutie
29.11.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Adventná duchovná obnova
30.11.2018 Stračia 38, Nitra

Manželské RETORNO
30.11.2018 476, Melčice - Lieskové

Odkrývanie zmyslu
30.11.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Duchovná obnova pre ženy a dievčatá
30.11.2018 Lorinčík, Košice

rozVEDENÍ k BOHU I.
30.11.2018 Rodinkovo, Belušské Slatiny, Beluša

Kurz Filip
01.12.2018 Vyšný Klátov 300, Vyšný Klátov

Bohu nič nie je nemožné
03.12.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Žiť v Božom svetle
03.12.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
03.12.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC individuálne sprevádzané
03.12.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Škola Otcovo srdce s Robertem a Vicki de Hoxar A
05.12.2018 Želiv 122, Česko

S Máriou čakám Ježiša
06.12.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovné cvičenia
06.12.2018 Melčice - Lieskové 476, Melčice - Lieskové

Ponoriť sa do ticha a načúvať
06.12.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

S Máriou čakám Ježiša
06.12.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Adventná obnova
07.12.2018 Lorinčík, Košice

Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu
07.12.2018 Kostolná - Záriečie 8, Kostolná - Záriečie

# Srdce proroka
07.12.2018 Krupinská 2, Bratislava

Očakávanie Mesiáša v Starom Zákone a dnes
10.12.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Očakávanie Mesiáša v Starom Zákone a dnes
10.12.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte
13.12.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

V škole modlitby so sv. Teréziou z Lisieux
13.12.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

V tichu Božieho slova - Lectio divina. Téma: Božia vôľa
17.01.2019 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

FILMOVÉ EXERCÍCIE S JANOM REGNEROM SJ
18.01.2019 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Víkendový seminár „Nech ťa i telo chváli tancom!“
25.01.2019 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Boží sen o Tebe - duchovná obnova pre mladých
08.02.2019 Ružová dolina 552, Trnava

Ako sa oslobodiť od závislosti a spoluzávislosti
08.02.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Sebapoznanie - sebaprijatie - sebaúcta v zrkadle Ježišovho Srdca
15.02.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Uzdravujúca cesta života
18.02.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Identita ženy - I. etapa
28.02.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Nenásilná komunikácia I.
15.03.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Widgetizer