PRE KŇAZOV „Hovor, Pane, lebo tvoj sluha ťa počúva“ (1Sam 3, 9)
20.11.2017 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovné cvičenie s pátrom Eliasom Vellom
23.11.2017 Ul. Gyulu Szabóa č.1, Dunajská Streda

Kurz Charizmy Ducha Svätého 3
24.11.2017 Pribišova ulica, Bratislava

Víkend nenásilnej komunikácie II
24.11.2017 Lukov Dvor 2, Nitra

Poslaný ohlasovať
24.11.2017 Krupinská 2, Bratislava

Duchovné cvičenia
24.11.2017 Kláštor redemptoristov, Stropkov

Kurz Emauz
24.11.2017 Pod kostolom, Chrenovec - Brusno

Povolanie k viere
25.11.2017 Kapitulská 25, Trnava

Duchovná obnova pre dievčatá
25.11.2017 Kapitulská 25, Trnava

Láska a Pravda Sečovce 2017
25.11.2017 Kollárova 17, Sečovce

Blahoslavená, ktorá uverila
27.11.2017 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Jeff Scaldwell: seminář Boží otcovské srdce – Návrat domů
28.11.2017 Želiv 122, Česko

Adventná duchovná obnova
30.11.2017 Kláštor Redemptoristiek, Kežmarok

Starý zákon ako cesta k prijatiu Mesiáša
30.11.2017 REHOĽA NAJSVÄTEJŠIEHO VYKUPITEĽA, (sestry redemptoristky), Kláštorná 4, Kežmarok

rozVEDENÍ k BOHU I. (pre tých, ktorí žijú sami)
01.12.2017 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Som v tvojom srdci
01.12.2017 Charitný dom, Dolný Smokovec

Manželské RETORNO
01.12.2017 Melčice 476, Melčice - Lieskové

Duchovné cvičenia
01.12.2017 Kláštor redemptoristov, Stropkov

Otvorená adventná duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom
02.12.2017 Námestie 4. apríla, Marianka

Otvorená adventná duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom
03.12.2017 Námestie 4. apríla, Marianka

DOPREVÁDZANÉ EXERCÍCIE PODĽA SVÄTÉHO IGNÁCA
03.12.2017 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Hľadať a nájsť svoje miesto
04.12.2017 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Kam smeruje môj život?
04.12.2017 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovné cvičenia pre slobodných na tému "Duch Svätý a nádej"
07.12.2017 č.d.476, Melčice - Lieskové

Dobre vidíme iba srdcom
07.12.2017 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených
08.12.2017 Sigord 134, Zlatá Baňa

Duchovné cvičenia
08.12.2017 Kláštor redemptoristov, Stropkov

Jozef Egyptský – našiel som svoju rodinu
08.12.2017 Kostolná - Záriečie 8, Kostolná - Záriečie

Usporiadať svoj život
11.12.2017 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

V tichu hľadať Pána
14.12.2017 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Putovanie za svetlom
14.12.2017 Lukov Dvor 2, Nitra

Kurz Prosperita (Život v hojnosti)
15.12.2017 č.d. 552 Krizovany nad Dudvahom, Križovany nad Dudváhom

Maranatha
18.12.2017 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Duchovná obnova „Drahý si očiam mojim a vzácny"
09.02.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Ako rozlišovať Božiu vôľu? Ako sa modliť podľa Božej vôle?
15.02.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Duchovné, psychologické, sociálne a telesné aspekty pri závislostiach
16.02.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

DOPREVÁDZANÉ EXERCÍCIE PODĽA SVÄTÉHO IGNÁCA
25.02.2018 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Siahnuť si k podstate života
01.03.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Žena, koho hľadáš? - 2. časť
02.03.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Duchovná obnova „Hovor - počúvam" - len pre manželské páry
09.03.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Víkend nenásilnej komunikácie I
16.03.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Duchovné cvičenia Uzdravujúca cesta života
19.03.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev pre mladých
28.03.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Ako sa oslobodiť od závislosti a spoluzávislosti
06.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Blahoslavení plačúci
13.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

V tichu Božieho slova - Lectio divina
19.04.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Cesta k sebe, cesta k láske I
23.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Zatiahni na hlbinu
30.04.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Život v plnosti - duchovné cvičenia pre zasvätené osoby a kňazov
07.05.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Sklonil si sa ku mne
10.05.2018 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Widgetizer