O depresii
22.03.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Duchovná obnova s misionármi z Veľkej Británie
22.03.2019 Farská 900/5, Heľpa

Duchovná obnova Búranie pevností s Talitha Qum
22.03.2019 Hlavné námestie, Nové Zámky

DC individuálne sprevádzané
25.03.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Dokonca nás miloval
28.03.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

MILUJÚCA NÁRUČ
28.03.2019 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Chlapská víkendovka IV. Ako muža a ženu ich stvoril
29.03.2019 farnosť Horná Súča, Horná Súča

Pôstna DO pre dievčatá
29.03.2019 Provinciálny dom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, Oravská 10, Nitra, Nitra

Originálne manželské rekolekcie
29.03.2019 č.d. 476, Melčice - Lieskové

Kurz AVE pre rozvedených a single rodičov
30.03.2019 Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra

Duchovná obnova pre ženy
30.03.2019 Halenárska 8, Trnava

Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov
01.04.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DC individuálne sprevádzané
01.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Vezmite si Božiu výzbroj
01.04.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Byť k dispozícii Duchu Svätému (nielen pre zdravotníkov)
04.04.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Kde začína a končí moja sloboda?
04.04.2019 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Niesť kríž s Ježišom
04.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Prorok Jonáš – ako rozpoznať a prijať Božiu vôľu
05.04.2019 Kostolná - Záriečie 8, Kostolná - Záriečie

Pôstna duchovná obnova
05.04.2019 Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra

duchovná obnova pred Veľkou nocou
10.04.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

"Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom!" Lk 19,38
11.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Veľká Noc v Medžugorí
17.04.2019 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Uzdravujúca cesta života
22.04.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

PRE KŇAZOV Chcem lepšie poznať Ježiša
23.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DC formou lectio divina
29.04.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Zatiahni na hlbinu
30.04.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

V MOJICH OČIACH SI KRÁSNA I VZÁCNA! - DC PRE ŽENY
02.05.2019 Škutovky, Ružomberok

Nasledovať Ježiša
06.05.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Semináre s p. Eliasom Vellom, OFM Conv. - Panna Mária rozväzovačka uzlov II. Časť
06.05.2019 Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE
06.05.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DC pre kňazov
07.05.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Mária, blahoslavená, ktorá uverila
07.05.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovné cvičenia v Exercičnom dome v Piešťanoch
09.05.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Májová PÚŤ DO MEDŽUGORIA na sviatok Fatimskej Panny Márie
10.05.2019 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Semináre s p. Eliasom Vellom, OFM Conv. - Vykúpené utrpenie, Videl som syna človeka a povedal: Nie, nebojte sa! Ja som prvý a posledný a živý.
10.05.2019 Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

DC pre rehoľné sestry
13.05.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
13.05.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Viera si vyžaduje rozhodnutie
16.05.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

TRIEZVY ŽIVOT
16.05.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

"Ja som cesta, pravda a život." Jn 14,6
16.05.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Žiť so vzkrieseným a milujúcim Kristom (4. týždeň DC)
20.05.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Vykupiteľ a mučeníčka
20.05.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Čo tu robíš?
23.05.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Nenásilná komunikácia
24.05.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

S Máriou na ceste života
27.05.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Život s Ježišom nás navzájom zjednocuje
30.05.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

O STRACHU
31.05.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

O STRACHU
31.05.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DOPREVÁDZANÉ EXERCÍCIE PODĽA SVÄTÉHO IGNÁCA
31.05.2019 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

SYNDRÓM VYHORENIA
04.06.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Widgetizer