Odkrývanie zmyslu života
03.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Veľká noc v tichu kláštora
09.04.2020 Jakubovo nám. 6, Bratislava

Elias Vella - Vnútorné uzdravenie a oslobodenie
14.04.2020 Tatranská Lomnica, Hotel Morava, Vysoké Tatry

Elias Vella - Biblickí muži
19.04.2020 Tatranská Lomnica, Hotel Morava, Vysoké Tatry

Cesta k sebe, cesta k láske II.
20.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Duchovné cvičenia vedené individuálne
20.04.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Pán môj a Boh môj
23.04.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

O strachu
24.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Zatiahni na hlbinu
28.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Škola učeníctva 3. Rozlišovanie duchov
30.04.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Vykupiteľ a učeníčka
04.05.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Kontemplatívne exercície s Jánom Šedivým
05.05.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Cestou kontemplácie
07.05.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Seminár o duchovnom sprevádzaní
07.05.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Ikonopisectvo
07.05.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Prijať Ježišove výzvy
11.05.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

s Máriou
14.05.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Konflikt ako výzva
15.05.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Niet ho tu
21.05.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Sebapoznanie - sebaprijatie - sebaúcta
22.05.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

MILUJÚCA NÁRUČ - DC pre zranených umelým potratom
29.05.2020 rehoľno-formačné centrum pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko Západ, Hutnícka 4), Spišská Nová Ves

Sú emócie darom alebo nám iba komplikujú život?
04.06.2020 Kňazského seminára sv. Františka Xaverského, Badín

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
04.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Komunikácia v manželstve - iba pre manželské páry
05.06.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Príprava na manželstvo - Ohne stretnutia snúbencov
05.06.2020 Kláštorné námestie 1295, Šaštín - Stráže

Duchovné cvičenia pre členov ružencových bratstiev
12.06.2020 Charitný dom, Dolný Smokovec

Srdce
15.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Ježišova láska uzdravuje
15.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Pane, daj, aby som sa poznal a prijal
18.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Hľa, Baránok Boží
22.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Triezvy život
25.06.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Nebojte sa
25.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Filmové exercície s Janom Regnerom SJ
14.07.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Stretnutie Kána pre manželov
19.07.2020 Samova 14, Nitra

Widgetizer