Veriť znamená žiť a to znamená milovať
17.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Pane,daj mi takej vody
21.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

PREPUSTIŤ Z VäZENIA (Štefan Patrik Kováč, ThL)
22.10.2019 Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1, Bratislava

Duchovná obnova s otcom Eliasom Vellom
22.10.2019 Hlavné námestie, Nové Zámky

Duchovné cvičenia o viere a jej úskaliach pre podporovateľov misíi a rodičov misionárov
24.10.2019 Misijný dom, Kalvária, Nitra

Duchovné cvičenia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Prešov - OBSADENÉ
24.10.2019 Pod Kalváriou, Prešov

ČLOVEK ŠIROKÉHO SRDCA (SV. BENEDIKT)
25.10.2019 Pod kláštorom 1, Hronský Beňadik

Vo vzťahu s Bohom
25.10.2019 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

Duchovná obnova pre mladých
25.10.2019 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

DC individuálne sprevádzané
28.10.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE
04.11.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Pane, ja hľadám tvoju tvár
04.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Kurz pre formátorov
08.11.2019 Misijný dom na Kalvárii, Nitra

Originálne manželské rekolekcie
08.11.2019 Sestry Františkánky Premenenia Pána, Melčice - Lieskové

DC pre rehoľné osoby
11.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Duchovné cvičenia sú na premáhanie seba
14.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Kurz Ave pre rozvedených a single rodičov v Košiciach
16.11.2019 Košice, kláštor augustiniánov, Košice

DC individuálne sprevádzané
18.11.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Ježišove výzvy (2. týždeň DC)
18.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané (4. týždeň DC)
18.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Kristus Kráľ
21.11.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Kurz Víno v Biblii
21.11.2019 Misijný dom na Kalvárii, Nitra

Bože, ty si môj Boh
21.11.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Uzdravujúca cesta života
22.11.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DC pre kňazov
25.11.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Ježiš, Kráľ lásky
28.11.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Seminář Otcovo srdce s česko-slovenským týmem
28.11.2019 Klášter 122, 394 44 Želiv, Česko

MILUJÚCA NÁRUČ - DC pre zranených spontánnym potratom
29.11.2019 rehoľno-formačné centrum pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko Západ, Hutnícka 4), Spišská Nová Ves

Duchovná obnova
29.11.2019 Spišská Kapitula 12, Spišské Podhradie

DC kontemplatívne (metódou F. Jalicsa, SJ)
02.12.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Bohu nič nie je nemožné, hľa, prichádza
02.12.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Poznám vôľu Otca, ktorý je na nebesiach?
02.12.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

TAJOMSTVO SVÄTOSTI (SV. JÁN PAVOL II.)
05.12.2019 Pod kláštorom 1, Hronský Beňadik

Boh, ktorý prichádza
05.12.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Škola učeníctva 1. Byť s Ježišom – základ učeníctva
05.12.2019 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Svätý Šarbel Machlúf – tichosť preniknutá Bohom
06.12.2019 Kláštor redemptoristov, Kostolná - Záriečie

Nasledovať Ježiša
09.12.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Obnoviť sa v Kristovi
09.12.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Prijať Krista ako Svetlo
09.12.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

S Máriou čakám Ježiša.
12.12.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Čakal som, čakal na Pána,...
12.12.2019 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELSKÉ PÁRY
13.12.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Kurz Kristus žije!
20.12.2019 Vyšný Klátov 300, Vyšný Klátov

"Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji." Lk 8,48
09.01.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Škola učeníctva 2. Škola modlitby príhovoru
20.02.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Môj život v Kristovom svetle
05.03.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Škola učeníctva 3. Rozlišovanie duchov
30.04.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Kontemplatívne exercície s Jánom Šedivým
05.05.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Seminár o duchovnom sprevádzaní
07.05.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Filmové exercície s Janom Regnerom SJ
14.07.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Widgetizer