Čo sa deje

Adorácia rodín za rodiny 2019
23.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Svätého Bartolomeja, apoštola
24.08.2019 celé, Slovensko

Adorácia rodín za rodiny 2019
24.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

21. nedeľa v Cezročnom období
25.08.2019 celé, Slovensko

Adorácia rodín za rodiny 2019
25.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Widgetizer