Čo sa deje

Katedra svätého Petra, apoštola
22.02.2019 celé, Slovensko

Svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka
23.02.2019 celé, Slovensko

7. nedeľa v Cezročnom období
24.02.2019 celé, Slovensko

Esejistická súťaž SOFIA 2019
28.02.2019 všade, Slovensko

8. nedeľa v Cezročnom období
03.03.2019 celé, Slovensko

Widgetizer