Čo sa deje

16. nedeľa v Cezročnom období
22.07.2018 celé, Slovensko

Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
23.07.2018 celé, Slovensko

Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
26.07.2018 celé, Slovensko

17. nedeľa v Cezročnom období
29.07.2018 celé, Slovensko

Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
30.07.2018 celé, Slovensko

Widgetizer