Čo sa deje

34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa
26.11.2017 celé, Slovensko

Svätého Ondreja, apoštola
30.11.2017 celé, Slovensko

1. adventná nedeľa
03.12.2017 celé, Slovensko

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
08.12.2017 celé, Slovensko

2. adventná nedeľa
10.12.2017 celé, Slovensko

Widgetizer