Čo sa deje

Biela sobota – Veľkonočná vigília
20.04.2019 celé, Slovensko

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
21.04.2019 celé, Slovensko

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
22.04.2019 celé, Slovensko

2. Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva
28.04.2019 celé, Slovensko

Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
29.04.2019 celé, Slovensko

Widgetizer