Čo sa deje

Najsvätejšej Trojice
16.06.2019 celé, Slovensko

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
20.06.2019 celé, Slovensko

Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka
21.06.2019 celé, Slovensko

12. nedeľa v Cezročnom období
23.06.2019 celé, Slovensko

Narodenie svätého Jána Krstiteľa
24.06.2019 celé, Slovensko

Widgetizer