Čo sa deje

Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
15.10.2019 celé, Slovensko

Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete
18.10.2019 celé, Slovensko

Svätého Lukáša, evanjelistu
18.10.2019 celé, Slovensko

29. nedeľa v Cezročnom období
20.10.2019 celé, Slovensko

Svätého Jána Pavla II., pápeža
22.10.2019 celé, Slovensko

Widgetizer