Čo sa deje

Svätej Márie Goretti, panny a mučenice
06.07.2020 celé, Slovensko

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy
11.07.2020 celé, Slovensko

15. nedeľa v Cezročnom období
12.07.2020 celé, Slovensko

SVÄTOJAKUBSKÁ cesta po Slovensku
17.07.2020 všade, Slovensko

PÚTE za odvrátenie pandémie koronavírusu + za Vaše osobné úmysly
04.10.2020 všade, Slovensko

Widgetizer