Čo sa deje

3. nedeľa v Cezročnom období
21.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
25.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Svätých Timoteja a Títa, biskupov
26.01.2018 celé, Slovensko

4. nedeľa v Cezročnom období
28.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Svätého Jána Boska, kňaza
31.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Widgetizer