Čo sa deje

Svätého Jána Pavla II., pápeža
22.10.2018 celé, Slovensko

30. nedeľa v Cezročnom období
28.10.2018 celé, Slovensko

Slávnosť všetkých svätých
01.11.2018 celé, Slovensko

Spomienka na všetkých verných zosnulých
02.11.2018 celé, Slovensko

Sviečka za nenarodené deti
02.11.2018 celé, Slovensko

Widgetizer