Duchovné podujatia

Tajomstvo 2019
23.08.2019 DCM Maják, Špania Dolina

Stretnutie služobníkov Ježišovho veľkňažského srdca
23.08.2019 Gréckokatolícky chrám, Sečovská Polianka

Kurz zlátenia ikony na poliment pod vedením Theodorosa Papadopoulosa (Grécko) v Košiciach
23.08.2019 Kováčska 28, Premonštrátske gymnázium, Košice

Adorácia rodín za rodiny 2019
23.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Letná bilická škola: Ježiš a ženy
23.08.2019 Kalvária, Nitra

Púť k relikviám bl. Dominika Trčku
24.08.2019 Bazilika Zoslania Svätého Ducha, Michalovce

Svätého Bartolomeja, apoštola
24.08.2019 celé, Slovensko

Otec James Manjackal - Duchovná obnova pre manželov a snúbencov
24.08.2019 Aréna Brezno, Brezno

Adorácia rodín za rodiny 2019
24.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Adorácia rodín za rodiny 2019
25.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Manželské stretnutia seniorov
25.08.2019 Rekreačné zariadenie Škutovky, Liptovská Osada

21. nedeľa v Cezročnom období
25.08.2019 celé, Slovensko

„POĎTE ZA MNOU A UROBÍM Z VÁS RYBÁROV ĽUDÍ“
25.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Púť nádeje
25.08.2019 Obišovce, Obišovce

Púť do Medjugoria s exorcistom o. Ľuboslavom Petričkom
25.08.2019 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Biblický kurz pre dospelých
25.08.2019 Karlova Ves, Kostol sv. Františka z Assisi /Kláštor minoritov/, Bratislava

Widgetizer