Duchovné podujatia

Duchovno - formačný pobyt - uzávierka prihlášok
30.04.2021 Hlavná 81, Prešov

Stretko slobodných katolíkov
12.05.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Stretko slobodných katolíkov
09.06.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Festival MLADIFEST v Medžugorí
30.07.2021 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Letná PÚŤ do Medžugoria s DOVOLENKOU pri mori
31.08.2021 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Výnimočné púte do Medžugoria
31.08.2021 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Svetové dni mládeže 2022 - Lisabon
29.01.2022 Celé Slovensko, Slovensko

Widgetizer