Duchovné podujatia

Vybudovať si základ života
22.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Život je komunikácia v stretnutí
22.10.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Svätého Jána Pavla II., pápeža
22.10.2018 celé, Slovensko

Kňazské exercície - Škutovky
22.10.2018 Rekreačné zariadenie Škutovky, Liptovská Osada

Horiaci krík
22.10.2018 Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Košice

Katechézy Neokatechumenátnej cesty
23.10.2018 Sv. Rodiny 1, Košice

Utorky s legendou - Ten, čo plašil smrť - o P. Straussovi
23.10.2018 Univerzitný pastoračný centrum Pavla Straussa, Dražovská 4, Nitra

Prednáškový cyklus o povolaní k nepretržitej modlitbe
23.10.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Človek na periférii spoločnosti - Dieťa v ohrození
24.10.2018 Hlavná 89, Košice

Refresh STREDA na R17
24.10.2018 Rožňavská 17, Bratislava

Projekt Catholica Mission - Takto sa modlím ja
24.10.2018 Nitra, Nitra

Bohatstvo žalmov pre každodenný život
25.10.2018 Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra

Prednáška - Okultizmus áno alebo nie?
25.10.2018 Poprad, kostol sv. Cyrila a Metoda, Poprad

Svätá omša za život
25.10.2018 Dom Božského Srdca, Komenského 14, Košice

Uzávierka registrácie - Duchovné cvičenia pre členov ružencových bratstiev v Exercičnom dome SJ, Piešťany
25.10.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Jeff Scaldwell: seminář Boží otcovské srdce – Návrat domů
25.10.2018 Želiv 122, Česko

Widgetizer