Duchovné podujatia

3. nedeľa v Cezročnom období
21.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Volanie na Otca | Téma: Božie Kráľovstvo (o. Rastislav Dvorový)
21.01.2018 Podhradová, Košice

Otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom
21.01.2018 Námestie 4. apríla, Marianka

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
21.01.2018 Námestie Žilinskej synody 2, Žilina

Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)
21.01.2018 kostol Notre Dame, Jesenského 4, Bratislava

Uzávierka registrácie: Lyžovačka v Zuberci 26-28.1.2018
21.01.2018 -, Zuberec

Prednáška Naplňovanie potrieb v manželstve
22.01.2018 Centrum pre rodinu, Farská ulica č. 12, Trenčín

DC individuálne sprevádzané
22.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Celobratislavská ekumenická bohoslužba slova
22.01.2018 Kostol Zvestovania Pána, Františkáni, Bratislava

DC individuálne sprevádzané
22.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
23.01.2018 Závodská cesta 23, Žilina

Streda - otvorené modlitebné stretnutie
24.01.2018 Rožňavská 17, Bratislava

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
25.01.2018 Kostol sv. Barbory, Žilina

Božie kráľovstvo sa priblížilo
25.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
25.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Ľudové misie - tradícia evanjelizácie redemptoristov
26.01.2018 Gerulatská, Bratislava

Widgetizer