Duchovné podujatia

Predstavenie knihy Spovedal som Slovensko
20.11.2017 Pálffyho palác na Zámockej 47, Bratislava

„RozVEDENÍ k Bohu“ v Radosti lásky - p. Matej Trizuljak
20.11.2017 Refektár kolégia Piaristov, Trenčín

PRE KŇAZOV „Hovor, Pane, lebo tvoj sluha ťa počúva“ (1Sam 3, 9)
20.11.2017 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

SANCTA CAECILIA II
20.11.2017 Bazilika narodenia Panny Márie, Marianka

Prednáška pro-life experta z USA Raymonda de Souzu
20.11.2017 Kostolná 1, Bratislava

Family Garden
20.11.2017 miestnosť pod kostolom na Miletičovej ulici, Bratislava

Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom
21.11.2017 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Cyklus Blahoslavenstvá - Blahoslavení čistého srdca I.
21.11.2017 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
21.11.2017 Jarková 77, Prešov

Woship night (Večer chvál)
21.11.2017 Rybníková 13/A, Trnava

SANCTA CAECILIA II
21.11.2017 Kostol sv. Ladislava, Nitra

Prednáška Raymonda de Souzu o evanjeliu života v odkresťančenom prostredí
21.11.2017 Perecká 43, Levice

Terézia Veľká - kapitola 32. Cyklus prednášok o živote svätice
22.11.2017 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Konferencia: 500 rokov od rozdelenia Cirkvi a rádu sv. Františka
22.11.2017 Prešov, Prešov

Predstavenie knihy Spovedal som Slovensko
22.11.2017 Dominikánske námestie 8, Košice

OPUS FRANCISCANUM - koncert františkánskej schóly
22.11.2017 Františkánsky kostol, Prešov

Widgetizer