Duchovné podujatia

Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
15.10.2019 celé, Slovensko

Manželské večery v Piešťanoch
15.10.2019 Poštova 1, Piešťany

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
15.10.2019 Jarková 77, Prešov

Večer chvál
15.10.2019 Pezinok, Pezinok

Hľadáš...a chceš viac?
15.10.2019 Konštantínova 2, Prešov

Večer chvál s pomazaním olejom sv. Charbela
15.10.2019 Gréckokatolícky chrám v Sabinove, Sabinov

Modlitbová streda
16.10.2019 Vyšný Klátov 300, Vyšný Klátov

Kurz 7 sviatostí
16.10.2019 Kláštor sv. Augustína, Košice

STREDA na R17
16.10.2019 Rožňavská 17, Bratislava

Kurz prípravy na manželstvo
17.10.2019 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Bible group - štúdium Biblie po anglicky
17.10.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Veriť znamená žiť a to znamená milovať
17.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Katechetická konferencia
17.10.2019 Spišská Kapitula, Spišské Podhradie

Milión detí sa bude modliť za pokoj a jednotu vo svete
18.10.2019 celé, Slovensko

Svätého Lukáša, evanjelistu
18.10.2019 celé, Slovensko

GPS- kurz o rozlišovaní povolania
18.10.2019 Jilemnického 32, Svit

Widgetizer