Duchovné podujatia

Reťaz svätých omší
03.04.2020 celé, Slovensko

Modlitby s Koinoniou Vyšný Klátov
03.04.2020 celé, Slovensko

Adorácia otlárnej sviatosti z farnosti Poprad Juh
03.04.2020 Online, Slovensko

Krížová cesta LIVE
03.04.2020 Online, Slovensko

Krížová cesta, Poprad - Juh
03.04.2020 Online, Slovensko

Odkrývanie zmyslu života
03.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Kvetný víkend BB
03.04.2020 Hurbanova 6, Banská Bystrica

Modlitby chvál s Koinoniou Prešov
03.04.2020 všade, Slovensko

40-hodinová adorácia za šťastie v rodine a vo vzťahu
03.04.2020 Dražovská 15, Nitra

Modlitby s Koinoniou Vyšný Klátov
04.04.2020 celé, Slovensko

Online pôstna duchovná obnova SLH
04.04.2020 Online, Slovensko

Adorácia otlárnej sviatosti z farnosti Poprad Juh
04.04.2020 Online, Slovensko

Modlitby za odvrátenie epidémie zo Šaštína
04.04.2020 Online, Slovensko

Krížová cesta, Poprad - Juh
05.04.2020 Online, Slovensko

Chvály, Godzone
05.04.2020 Online, Slovensko

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
05.04.2020 celé, Slovensko

Widgetizer