Duchovné podujatia

2. nedeľa v Cezročnom období
19.01.2020 celé, Slovensko

Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)
19.01.2020 Jesenského 4, kostol Notre Dame, Bratislava

Vešpery Vzkriesenia
19.01.2020 Stupava, Stupava

DC s individuálnym sprevádzaním
20.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Svätej Agnesy, panny a mučenice
21.01.2020 celé, Slovensko

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
21.01.2020 Jarková 77, Prešov

STREDA na R17
22.01.2020 Rožňavská 17, Bratislava

Karol Wojtyła: Lúče otcovstva
23.01.2020 Nová budova SND, Bratislava

Víkend u milosrdných bratov
24.01.2020 Námestie SNP 11, Bratislava

Rozlišovanie dobra a zla so sv. Tomášom Akvinským
24.01.2020 Ábelová, Ábelová

MODLITBA AKO STRETNUTIE
24.01.2020 Pod kláštorom 1, Hronský Beňadik

Stromčekový OMD 30
24.01.2020 Kláštor františkánov, Bratislava

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
24.01.2020 celé, Slovensko

kurz Paschálnej večere
24.01.2020 Sama Chalupku 7, Levice

Kurz „Charizmy Sv. Ducha III.“
24.01.2020 Sigord, Kokošovce

Kresťanské zásady odovzdávania ľudského života v manželstve podľa učenia Cirkvi
24.01.2020 Podhorská 64, Dubová (okres Pezinok)

Widgetizer