Duchovné podujatia

Biela sobota – Veľkonočná vigília
20.04.2019 celé, Slovensko

Stretnutie slobodných kresťanov
20.04.2019 Hlavná, Štrba

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
21.04.2019 celé, Slovensko

Uzdravujúca cesta života
22.04.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
22.04.2019 celé, Slovensko

Jiří Zmožek - večer chvál, modlitieb a Dobrej správy
23.04.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

GABRIELA ELBELOVÁ: ANJELI A ICH VÝZNAM VO VÝTVARNOM UMENÍ OD STREDOVEKU AŽ PO SÚČASNOSŤ
23.04.2019 M. R. Štefánika 33, Žilina

PRE KŇAZOV Chcem lepšie poznať Ježiša
23.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Worship Night (večer chvál)
23.04.2019 Bučany 591, Bučany

Večer s Kalkatou
23.04.2019 Kultúrny dom, Šelpice

Pozvanie na večer s Kalkatou
23.04.2019 Kultúrny dom, Šelpice

Silné Slovensko v Európe
23.04.2019 Pri Synagóge, Nitra

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
23.04.2019 Jarková 77, Prešov

Modlitebná STREDA na R17
24.04.2019 Rožňavská 17, Bratislava

Chvály a adorácia
24.04.2019 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Prenasledovanie kresťanov pre vieru
24.04.2019 Bučianska 4, Trnava

Widgetizer