Podujatia

3. nedeľa v Cezročnom období
21.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Volanie na Otca | Téma: Božie Kráľovstvo (o. Rastislav Dvorový)
21.01.2018 Podhradová, Košice

Otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom
21.01.2018 Námestie 4. apríla, Marianka

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
21.01.2018 Námestie Žilinskej synody 2, Žilina

Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)
21.01.2018 kostol Notre Dame, Jesenského 4, Bratislava

Uzávierka registrácie: Lyžovačka v Zuberci 26-28.1.2018
21.01.2018 -, Zuberec

Prednáška Naplňovanie potrieb v manželstve
22.01.2018 Centrum pre rodinu, Farská ulica č. 12, Trenčín

Martin Haruštiak - koncert
22.01.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Malé spoločenstvo a farnosť - výzvy a úskalia
22.01.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

DC individuálne sprevádzané
22.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Celobratislavská ekumenická bohoslužba slova
22.01.2018 Kostol Zvestovania Pána, Františkáni, Bratislava

DC individuálne sprevádzané
22.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
23.01.2018 Závodská cesta 23, Žilina

Streda - otvorené modlitebné stretnutie
24.01.2018 Rožňavská 17, Bratislava

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
25.01.2018 Kostol sv. Barbory, Žilina

Príhovory v modlitebnom dome Elaione
25.01.2018 Na Kalvárii, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
25.01.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Božie kráľovstvo sa priblížilo
25.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
25.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Ľudové misie - tradícia evanjelizácie redemptoristov
26.01.2018 Gerulatská, Bratislava

Tvoj Boh kraľuje
26.01.2018 Petržalka, Misijný dom A. Janssena, Krupinská 2, Bratislava

Lyžovačka v Zuberci 26-28.1.2018
26.01.2018 -, Zuberec

Biznis raňajky s Mariánom Kolníkom
26.01.2018 Galvaniho 28, Bratislava

Tvoj Boh kraľuje
26.01.2018 Misijný dom Andreja Jansena, Bratislava

Svätých Timoteja a Títa, biskupov
26.01.2018 celé, Slovensko

Povolaním človek - duchovná obnova s Karlom Satoriou
26.01.2018 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Here I am (Jan18)
26.01.2018 A. Hlinku 48, Prievidza

Slovo o viere - duchovný večer
26.01.2018 Rusovce, Gerulatská, Bratislava

Kurz Rút
26.01.2018 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Tvoj Boh kraľuje
26.01.2018 Misijný dom Andreja Jansena, Bratislava

POVOLANÍM ČLOVEK - DUCHOVNÁ OBNOVA S KARLOM SATORIOU
26.01.2018 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Duchovná obnova pre teenagerov
26.01.2018 Diecézne centrum mládeže Maják, Špania Dolina

Zastavme zlo z Istanbulu - Trenčín
27.01.2018 Piaristický kostol sv. Františka Xaverského, Trenčín

Zraneny človek v lone otcovsko-materskej lasky Boha
27.01.2018 Štefanikova ul.8, Malacky

prípravný seminár Svetového dňa modlitieb 2018 krajina SURINAM
27.01.2018 Štefánikova 20, Bratislava

Pútnická sv. omša v Podunajských Biskupiciach
27.01.2018 Kostol sv. Kríža, Podunajské Biskupice, Bratislava

Farské hody 2018
27.01.2018 Brezno, Brezno

Karneval
28.01.2018 Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, Trnava

4. nedeľa v Cezročnom období
28.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Vniesť svetlo do svojho života
29.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Speed dating katRande v Žiline
29.01.2018 Katedrálne námestie 25 (budova farského úradu), Žilina

Zasvätiť život Pánovi
29.01.2018 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom
30.01.2018 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Pútnická sv. omša v Trnave
30.01.2018 kaplnke Milosrdných sestier Svätého kríža, Trnava

Svätého Jána Boska, kňaza
31.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Streda - otvorené modlitebné stretnutie
31.01.2018 Rožňavská 17, Bratislava

Chvály a adorácia
31.01.2018 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

GOEL WORSHIP
31.01.2018 Školská 1, Sereď

Terézia Veľká - kapitola 34. Cyklus prednášok o živote svätice
31.01.2018 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Streda - otvorené modlitebné stretnutie
31.01.2018 Rožňavská 17, Bratislava

Widgetizer