Podujatia

Krížová cesta, Poprad - Juh
03.04.2020 Online, Slovensko

Kvetný víkend BB
03.04.2020 Hurbanova 6, Banská Bystrica

Odkrývanie zmyslu života
03.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Reťaz svätých omší
03.04.2020 celé, Slovensko

Modlitby s Koinoniou Vyšný Klátov
03.04.2020 celé, Slovensko

Modlitby chvál s Koinoniou Prešov
03.04.2020 všade, Slovensko

Krížová cesta LIVE
03.04.2020 Online, Slovensko

Adorácia otlárnej sviatosti z farnosti Poprad Juh
03.04.2020 Online, Slovensko

40-hodinová adorácia za šťastie v rodine a vo vzťahu
03.04.2020 Dražovská 15, Nitra

Krakow 3-5.4.2020
03.04.2020 Sanktuárium Božieho milosrdenstva, Krakow

Modlitby s Koinoniou Vyšný Klátov
04.04.2020 celé, Slovensko

Modlitby za odvrátenie epidémie zo Šaštína
04.04.2020 Online, Slovensko

Adorácia otlárnej sviatosti z farnosti Poprad Juh
04.04.2020 Online, Slovensko

Online pôstna duchovná obnova SLH
04.04.2020 Online, Slovensko

Krížová cesta, Poprad - Juh
05.04.2020 Online, Slovensko

PRAVIDEĹNÁ MESAČNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA BRATISLAVSKOM KALÁRSKOM VRCHU
05.04.2020 Za Sokolovňou, Bratislava

Chvály, Godzone
05.04.2020 Online, Slovensko

Adorácia oltárnej sviatosti z DCM Premeny Važec
05.04.2020 Online, Slovensko

Adorácia chvál, Prešov / Marana Tha
05.04.2020 Online, Slovensko

BEJBY BAJBL BAND - divadelné predstavenie
05.04.2020 Nová budova SND, Bratislava

BEJBY BAJBL BAND - divadelné predstavenie
05.04.2020 Nová budova SND, Bratislava

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
05.04.2020 celé, Slovensko

Adorácia otlárnej sviatosti z farnosti Poprad Juh
06.04.2020 Online, Slovensko

Mystické zjednotenie ako autentický dialóg
06.04.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Prednáška ÚSKI - Fyzika padajúcich hviezd
07.04.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Modlitby chvál s Koinoniou Prešov
07.04.2020 všade, Slovensko

Modlitby s Koinoniou Vyšný Klátov
08.04.2020 celé, Slovensko

Stretko slobodných katolíkov
08.04.2020 Hurbanova 8, Banská Bystrica

LIVE STREAM z R17 - chvály, povzbudenie, príhovory
08.04.2020 Rožňavská 17, Bratislava

Veľkonočné trojdnie
09.04.2020 Kláštor Redemptoristiek, Kežmarok

Veľká noc v Komunite Blahoslavenstiev
09.04.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Veľká noc v tichu kláštora
09.04.2020 Jakubovo nám. 6, Bratislava

Veľkonočné 3dnie v Čičmanoch 9-12.4.2020
09.04.2020 Čičmany, Dom sv. Bystríka, Čičmany

Semináre s pátrom Eliasom Vellom - ZRUŠENÉ
14.04.2020 Tatranská Lomnica, Hotel Morava, Vysoké Tatry

Elias Vella - Vnútorné uzdravenie a oslobodenie
14.04.2020 Tatranská Lomnica, Hotel Morava, Vysoké Tatry

Taizé modlitby
15.04.2020 P.O.Hviezdoslava, Nová Dubnica

LIVE STREAM z R17 - chvály, povzbudenie, príhovory
15.04.2020 Online, Slovensko

Tvorivá dielňa pletenia košíkov
16.04.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Odpustová slávnosť Božieho milosrdenstva
17.04.2020 Jozefa Dobranského 8, Svinia

Seminár Otcovo srdce
17.04.2020 Sigord, Prešov

Duchovná obnova pre manželov - Manželstvo Misia Možná II.
17.04.2020 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

DSM Vykroč 2020
18.04.2020 Aréna, Poprad

Každodenný podcast s liturgickými čítaniami
18.04.2020 http://www.kolegium.org/liturgicke-citania, Bratislava

Pozvánka: Predlžený víkend dolinami Liptova 30.4-3.5.2020
18.04.2020 -, Liptovský Ján

P. ELIAS VELLA - Pre mládež: Katechéza o závislostiach-alkohol, drogy, pornografia
18.04.2020 Vysoké Tatry, Vysoké Tatry

Arcidiecézne stretnutie mládeže
18.04.2020 Námestie Jána Pavla II., Snina

CYKLUS JEDNODŇOVÝCH DUCHOVNÝCH OBNOV - Puštni otcovia, žalmy a meditácia
18.04.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Elias Vella - Biblickí muži
19.04.2020 Tatranská Lomnica, Hotel Morava, Vysoké Tatry

Duchovné cvičenia vedené individuálne
20.04.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Cesta k sebe, cesta k láske II.
20.04.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Widgetizer