Podujatia

Kresťanská konferencia pre podnikateľov 2021: STRATÉGIA alebo TRAGÉDIA?
03.02.2021 Kúpele, Nimnica

Kurz prípravy na manželstvo február 2021
05.02.2021 Refektár kolégia Piaristov, Trenčín

Dokonca aj “obyčajný” manžel učil Jána Pavla II.
08.02.2021 Farnosť Márie Pomocnice kresťanov (sála pod kostolom), Bratislava

Stretko slobodných katolíkov
10.02.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Utíš svoje srdce pri Pánových nohách
12.02.2021 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Tajomstvo ukrižovanej lásky
25.02.2021 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Stretko slobodných katolíkov
10.03.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách
16.03.2021 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Kresťanský kouč
24.03.2021 Family Garden, Bratislava

Semináre s pátrom Eliasom Vellom PRELOŽENÉ
06.04.2021 Tatranská Lomnica, Hotel Morava, Vysoké Tatry

Stretko slobodných katolíkov
07.04.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Duchovno - formačný pobyt - uzávierka prihlášok
30.04.2021 Hlavná 81, Prešov

Stretko slobodných katolíkov
12.05.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách
18.05.2021 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Stretko slobodných katolíkov
09.06.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách
15.06.2021 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Festival MLADIFEST v Medžugorí
30.07.2021 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Výnimočné púte do Medžugoria
31.08.2021 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Letná PÚŤ do Medžugoria s DOVOLENKOU pri mori
31.08.2021 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Svetové dni mládeže 2022 - Lisabon
29.01.2022 Celé Slovensko, Slovensko

Widgetizer