Podujatia

O depresii
22.03.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Ráchelina vinica
22.03.2019 Trenčiansky kraj, Slovensko

Duchovná obnova Búranie pevností s Talitha Qum
22.03.2019 Hlavné námestie, Nové Zámky

Animator Light
22.03.2019 Alstrova, Bratislava

Dotyk krásy 2019
22.03.2019 ., Banská Štiavnica

Ženský víkend
22.03.2019 Paľova búda, Žilina

JEHO RANAMI SME UZDRAVENÍ /Izaiáš 53:5/ PRÍPRAVA NA VEĽKÚ NOC –S MODLITBAMI ZA UZDRAVENIE. Jedinečná Duchovná Obnova v Bratislave. Chceš prehĺbiť tvoj vzťah s Duchom Svätým pred Veľkou Nocou? DUCHOVNÁ
22.03.2019 Pribišová ulica č.49, Bratislava

Duchovná obnova s misionármi z Veľkej Británie
22.03.2019 Farská 900/5, Heľpa

Mariánska sobota
23.03.2019 Dominikánske námestie, Košice

DO pre mužov a otcov
23.03.2019 sála Vincentínum na prízemí Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave - Ružinove, Bratislava

Veľtrh sociálnych aktivít v Poprad
23.03.2019 Námestie sv. Edidia 124, Poprad

Dekanátne stretnutie mladých bardejovského dekanátu
23.03.2019 Bartošovce, Bartošovce

MUSICA CAMERALIS 19
23.03.2019 Pálffyho palác na Zámockej 47, Bratislava

3. pôstna nedeľa
24.03.2019 celé, Slovensko

Zvestovanie Pána
25.03.2019 celé, Slovensko

Misijná burza kníh
25.03.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

DC individuálne sprevádzané
25.03.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
25.03.2019 Poštová 1A, Piešťany

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
27.03.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Chvály a adorácia
27.03.2019 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Dokonca nás miloval
28.03.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

MILUJÚCA NÁRUČ
28.03.2019 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Ako muža a ženu ich stvoril
29.03.2019 Horná Súča, Horná Súča

Pôstna DO pre dievčatá
29.03.2019 Provinciálny dom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, Oravská 10, Nitra, Nitra

Kurz Dedičia
29.03.2019 Centrum novej evanjelizácie JP2, o.z., Beckov 6, Beckov

Originálne manželské rekolekcie
29.03.2019 č.d. 476, Melčice - Lieskové

Chlapská víkendovka IV. Ako muža a ženu ich stvoril
29.03.2019 farnosť Horná Súča, Horná Súča

DUCHOVNÁ OBNOVA
29.03.2019 Jánošíkovská 754, Dunajská Lužná

Duchovná obnova pre ženy
30.03.2019 Halenárska 8, Trnava

Franz Lehár: Gróf z Luxemburgu - veselá opereta
30.03.2019 Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava

Kurz AVE pre rozvedených a single rodičov
30.03.2019 Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra

4. pôstna nedeľa
31.03.2019 celé, Slovensko

Duchovno - formačný pobyt v Taliansku - uzávierka prihlášok
31.03.2019 Hlavná 81, Prešov

Vezmite si Božiu výzbroj
01.04.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Čo s odpustením?
01.04.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov
01.04.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DC individuálne sprevádzané
01.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Svätého Františka z Paoly, pustovníka
02.04.2019 celé, Slovensko

Elias Nardi Quartet (Taliansko) – Koncert "Cesta do vzdialených krajín. Hudba Stredomoria"
02.04.2019 kapucínsky kostol sv. Štefana,, Bratislava

Niesť kríž s Ježišom
04.04.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Kde začína a končí moja sloboda?
04.04.2019 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Svätého Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi
04.04.2019 celé, Slovensko

Byť k dispozícii Duchu Svätému (nielen pre zdravotníkov)
04.04.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Prorok Jonáš – ako rozpoznať a prijať Božiu vôľu
05.04.2019 Kostolná - Záriečie 8, Kostolná - Záriečie

Seminár o. J. Marettom: Zbav nás zlého (2. časť)
05.04.2019 Drienica č.501, Drienica

DIECÉZNE STRETNUTIE MLADÝCH PS 2019
05.04.2019 Piaristický kostol, Divadlo A.Bagara, Bazilika sv. Emeráma, Nitra

Pôstna duchovná obnova
05.04.2019 Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra

5. pôstna nedeľa
07.04.2019 celé, Slovensko

Sv. omša a adorácia za vyriešenie otázky povolania
08.04.2019 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Ako zlepšiť komunikáciu vo vzťahu
08.04.2019 Farnosť Márie Pomocnice kresťanov (sála pod kostolom), Bratislava

Widgetizer