Podujatia

Biblický víkend
17.01.2020 Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica – Badín, Banská 28, 976 32 BADÍN, Banská Bystrica

Manželské večery
17.01.2020 Pezinok, Pezinok

Bežkovačka v L. Jáne 17-19.1.2020
17.01.2020 -, Liptovský Ján

Večer svedectiev a chvál so skupinou Lámačské chvály
17.01.2020 Karloveská 32, Bratislava

Kurz efektívneho rodičovstva
17.01.2020 Dolná Súča, Dolná Súča

Svätého Antona, opáta
17.01.2020 Celé Slovensko, Bratislava

Kurz Rút
17.01.2020 Sigord, Prešov

CYKLUS JEDNODŇOVÝCH DUCHOVNÝCH OBNOV - Puštni otcovia, žalmy a meditácia
18.01.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

HC.Chvaly 65 - Všetko môžem v tom, ktorý ma posilnuje
18.01.2020 Zámok 2273 / 7, Hlohovec

Detský muzikál: O potope sveta alebo história holubice Anny
18.01.2020 Legionárska ulica, Bratislava

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
18.01.2020 celé, Slovensko

Slávnosť na počesť 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ
18.01.2020 Centrum spirituality Východ, Košice

Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)
19.01.2020 Jesenského 4, kostol Notre Dame, Bratislava

2. nedeľa v Cezročnom období
19.01.2020 celé, Slovensko

Piešťanské chvály - Modlitby chvál a príhovoru
19.01.2020 Poštova 1, Piešťany

Prirodzené metódy plánovania rodičovstva
19.01.2020 Saleziáni Don Bosca, Mamateyova 4, Bratislava

Vešpery Vzkriesenia
19.01.2020 Stupava, Stupava

DC s individuálnym sprevádzaním
20.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
21.01.2020 Jarková 77, Prešov

Svätej Agnesy, panny a mučenice
21.01.2020 celé, Slovensko

STREDA na R17
22.01.2020 Rožňavská 17, Bratislava

Večer svedectiev a chvál so skupinou ESPé
23.01.2020 Karloveská 32, Bratislava

VINCENT HLOŽÍK / VÝBER Z TVORBY
23.01.2020 Poprad, Poprad

Čo funguje v Marketingovej komunikácii
23.01.2020 Trstená, Centrum Sinaj, Trstená

Karol Wojtyła: Lúče otcovstva
23.01.2020 Nová budova SND, Bratislava

Rozlišovanie dobra a zla so sv. Tomášom Akvinským
24.01.2020 Ábelová, Ábelová

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
24.01.2020 celé, Slovensko

Stromčekový OMD 30
24.01.2020 Kláštor františkánov, Bratislava

Kresťanské zásady odovzdávania ľudského života v manželstve podľa učenia Cirkvi
24.01.2020 Podhorská 64, Dubová (okres Pezinok)

Kurz „Charizmy Sv. Ducha III.“
24.01.2020 Sigord, Kokošovce

MODLITBA AKO STRETNUTIE
24.01.2020 Pod kláštorom 1, Hronský Beňadik

kurz Paschálnej večere
24.01.2020 Sama Chalupku 7, Levice

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
25.01.2020 celé, Slovensko

Mládežnícka svätá omša
25.01.2020 Chrásteka 2772/28, Žiar nad Hronom

3. nedeľa v Cezročnom období
26.01.2020 celé, Slovensko

Nedeľa Božieho Slova
26.01.2020 celé, Slovensko

Pane, pomôž mojej neviere
27.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Vniesť svetlo do svojho života (1. týždeň DC)
27.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Svätej Angely Merici, panny
27.01.2020 celé, Slovensko

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
27.01.2020 Poštová 1A, Piešťany

Nepál - cesta za osemtisícovkami
27.01.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
28.01.2020 celé, Slovensko

Matka Božia mliekom kŕmiaca
28.01.2020 M. R. Štefánika 33, Žilina

Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom
28.01.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Chvály a adorácia
29.01.2020 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

STREDA na R17 a live stream
29.01.2020 Rožňavská 17, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
30.01.2020 Quo Vadis, Bratislava

Kurz prípravy na manželstvo
30.01.2020 Sigord, Prešov

Duchovná obnova: Moc vzťahov a sila bratstva.
31.01.2020 Krupinská 2 - Petržalka, Bratislava

Zimná GIFRA 2020
31.01.2020 KD Mútne, Mútne

Widgetizer