Podujatia

Kurz zlátenia ikony na poliment pod vedením Theodorosa Papadopoulosa (Grécko) v Košiciach
23.08.2019 Kováčska 28, Premonštrátske gymnázium, Košice

Adorácia rodín za rodiny 2019
23.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Stretnutie služobníkov Ježišovho veľkňažského srdca
23.08.2019 Gréckokatolícky chrám, Sečovská Polianka

Tajomstvo 2019
23.08.2019 DCM Maják, Špania Dolina

Koncert Chorus Salvatoris u Milosrdných bratov
23.08.2019 U milosrdných bratov Námestie SNP 11, Bratislava

Letná bilická škola: Ježiš a ženy
23.08.2019 Kalvária, Nitra

Otec James Manjackal - Duchovná obnova pre manželov a snúbencov
24.08.2019 Aréna Brezno, Brezno

Púť k relikviám bl. Dominika Trčku
24.08.2019 Bazilika Zoslania Svätého Ducha, Michalovce

Adorácia rodín za rodiny 2019
24.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Svätého Bartolomeja, apoštola
24.08.2019 celé, Slovensko

Púť do Medjugoria s exorcistom o. Ľuboslavom Petričkom
25.08.2019 Medjugorje, Farnosť sv.Jakuba, Medžugorie

Registrácia: Chatami Vysokých Tatier 5-8.9.2019
25.08.2019 -, Stará Lesná

21. nedeľa v Cezročnom období
25.08.2019 celé, Slovensko

Biblický kurz pre dospelých
25.08.2019 Karlova Ves, Kostol sv. Františka z Assisi /Kláštor minoritov/, Bratislava

Adorácia rodín za rodiny 2019
25.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Púť nádeje
25.08.2019 Obišovce, Obišovce

Púť do Medžugorja s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie
25.08.2019 Prešovská, Sabinov

„POĎTE ZA MNOU A UROBÍM Z VÁS RYBÁROV ĽUDÍ“
25.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

G. F. Händel - Organové koncerty
25.08.2019 Bazilika sv. Mikuláša, Trnavského 3, Trnava

Manželské stretnutia seniorov
25.08.2019 Rekreačné zariadenie Škutovky, Liptovská Osada

Spoznaj život v kláštore
26.08.2019 Kláštor sv. Augustína, Košice

Ježišova láska uzdravuje
26.08.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Adorácia rodín za rodiny 2019
26.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
26.08.2019 Poštová 1A, Piešťany

4. ikonopisecký kurz pod vedením Theodora Papadopoulosa (Grécko), v Košiciach
26.08.2019 Kováčska 28, Premonštrátske gymnázium, Košice

Svätej Moniky
27.08.2019 celé, Slovensko

Adorácia rodín za rodiny 2019
27.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

DC pre dievčatá
28.08.2019 Provinciálny dom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, Oravská 10, Nitra, Nitra

Otec a syn Skalka 2019
28.08.2019 stanové mestečko na lúke pod kláštorom, Skalka nad Váhom

Letná STREDA na R17
28.08.2019 Rožňavská 17, Bratislava

Adorácia rodín za rodiny 2019
28.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
28.08.2019 celé, Slovensko

ON a ja
29.08.2019 Nitra, Dražovská 15, Nitra

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa
29.08.2019 celé, Slovensko

IDENTITA ŽENY vo svetle duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly
29.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
29.08.2019 Dom QUO Vadis, Bratislava

Adorácia rodín za rodiny 2019
29.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Duchovná obnova pre rodiny s Gloriou Gray
29.08.2019 Mlynčeky, Mlynčeky

Crescendo konferencia - Slovenské studne, návrat k zdroju
29.08.2019 Tomášikova 30, Bratislava

Môj Pán – Darca všetkých darov
29.08.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Adorácia rodín za rodiny 2019
30.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Angelus Púť hľadajúcich 2019
30.08.2019 Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín

Sv. omša na pamiatku pašovania kníh z Poľska na Slovensko
31.08.2019 kopec Lúčna, Zuberec

ŠuterPárty 2019
31.08.2019 Tarasa Ševčenka 1, Prešov

Adorácia rodín za rodiny 2019
31.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Buď, kde si
31.08.2019 Horné Orešany, Horné Orešany

1. výročie blahorečenia Anny Kolesárovej
01.09.2019 Domček, Vysoká nad Uhom

PÚŤ KU KAPLNKE SV. ROZÁLIE
01.09.2019 Štefanová, Štefanová

22. nedeľa v Cezročnom období
01.09.2019 celé, Slovensko

Registrácia: Chatami Vysokých Tatier 5-8.9.2019
01.09.2019 -, Stará Lesná

Widgetizer