Komunikácia v manželstve - iba pre manželské páry
05.06.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Oravský "Triple" dolinami 5-7.6.2020
05.06.2020 -, Zuberec

Oáza Modlitby pre rodiny
05.06.2020 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Konferencia o mladých a pre mladých
05.06.2020 Veritas, Dominikánske námestie, Košice

Príprava na manželstvo - Ohne stretnutia snúbencov
05.06.2020 Kláštorné námestie 1295, Šaštín - Stráže

Otvorenie sezóny a požehnanie motoriek
06.06.2020 Chmeľnica 56, Chmeľnica

Najsvätejšej Trojice
07.06.2020 celé, Slovensko

Pozvánka: Brnčalka 12-14.6.2020
07.06.2020 -, Stará Lesná

katRande v záhrade
08.06.2020 Centrum pre rodinu, Farská ulica č. 12, Trenčín

Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom
09.06.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Stretko slobodných katolíkov
10.06.2020 Hurbanova 8, Banská Bystrica

LIVE STREAM z R17 - chvály, povzbudenie, príhovory
10.06.2020 Online, Slovensko

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
11.06.2020 Celé Slovensko, Slovensko

Brnčalka 12-14.6.2020
12.06.2020 -, Stará Lesná

Stretnutie rozlišovačov životného povolania
12.06.2020 Námestie M. R. Štefánika 28, Trstená

Duchovné cvičenia pre členov ružencových bratstiev
12.06.2020 Charitný dom, Dolný Smokovec

Poď a chvíľu kráčaj s nami.
12.06.2020 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Kurz Rút
12.06.2020 Sigord, Prešov

Stretnutie rozlišovačov životného povolania #3
12.06.2020 Trstená, Trstená

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
13.06.2020 celé, Slovensko

PRAVIDEĹNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA BRATISLAVSKOM KALVÁRSKOM VRCHU
14.06.2020 Za Sokolovňou, Bratislava

11. nedeľa v Cezročnom období
14.06.2020 celé, Slovensko

Srdce
15.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Ježišova láska uzdravuje
15.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

LIVE STREAM z R17 - chvály, povzbudenie, príhovory
17.06.2020 Online, Slovensko

Pane, daj, aby som sa poznal a prijal
18.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Tvorivá dielňa pletenia košíkov
18.06.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Seminár o duchovnom sprevádzaní
18.06.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Pozvánka: JÚNOVKA 26-28.6.2020
19.06.2020 -, Zuberec

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
19.06.2020 celé, Slovensko

rozVedení k Bohu - duchovná obnova pre rozvedených
19.06.2020 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

Výzvy pre dnešnú kresťanskú rodinu
19.06.2020 Rodinkovo, Belušské Slatiny, Beluša

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (spomienka)
20.06.2020 celé, Slovensko

CYKLUS JEDNODŇOVÝCH DUCHOVNÝCH OBNOV - Puštni otcovia, žalmy a meditácia
20.06.2020 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

12. nedeľa v Cezročnom období
21.06.2020 celé, Slovensko

Hľa, Baránok Boží
22.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Mystické zasnúbenie a jeho vlastnosti
22.06.2020 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Chvály a adorácia
24.06.2020 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

LIVE STREAM z R17 - chvály, povzbudenie, príhovory
24.06.2020 Online, Slovensko

Narodenie svätého Jána Krstiteľa
24.06.2020 celé, Slovensko

Triezvy život
25.06.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Nebojte sa
25.06.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
25.06.2020 Quo Vadis, Bratislava

Víkendové manželské stretnutia 1 - duchovná obnova pre manželov
26.06.2020 Belušské Slatiny, Rodinkovo, Beluša

13. nedeľa v Cezročnom období
28.06.2020 celé, Slovensko

oŽI s JeŽIšom 18+
28.06.2020 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Pozvánka: Turistika na Veľký Choč 3-5.7.2020
28.06.2020 Aktivcentrum, Dolný Kubín

Seminár Otcovo srdce
28.06.2020 Sigord, Prešov

Svätých Petra a Pavla, apoštolov
29.06.2020 celé, Slovensko

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
29.06.2020 Poštová 1A, Piešťany

Widgetizer