Akcie v okolí

40-hodinová adorácia za šťastie v rodine a vo vzťahu
18.10.2019 Dražovská 15, Nitra

Misijný deň detí a rodín
20.10.2019 Kalvária 3, Nitra

Duchovná obnova s otcom Eliasom Vellom
22.10.2019 Hlavné námestie, Nové Zámky

Duchovné cvičenia o viere a jej úskaliach pre podporovateľov misíi a rodičov misionárov
24.10.2019 Misijný dom, Kalvária, Nitra

Adorácia rodín za rodiny 2019
26.10.2019 .kostol sv. Kríža, Močenok

Widgetizer