Akcie v okolí

Veľkonočný koncert speváckeho zboru sv. Martina
23.04.2017 Topoľčany, Topoľčany

poVOLANIE KRISTA
05.05.2017 Kalvária, Nitra

Páter Elias Vella: Seminár "Ako sa modliť za uzdravenie"
09.07.2017 Hotel Agroinštitút, Nitra

Páter Elias Vella: Seminár "Utrpenie: trest alebo dar?"
19.07.2017 Hotel Agroinštitút, Nitra

Kána pre manželov
23.07.2017 Samova 14, Nitra

Widgetizer