Akcie v okolí

Letná bilická škola: Ježiš a ženy
23.08.2019 Kalvária, Nitra

„POĎTE ZA MNOU A UROBÍM Z VÁS RYBÁROV ĽUDÍ“
25.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

DC pre dievčatá
28.08.2019 Provinciálny dom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, Oravská 10, Nitra, Nitra

ON a ja
29.08.2019 Nitra, Dražovská 15, Nitra

IDENTITA ŽENY vo svetle duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly
29.08.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Widgetizer