Akcie v okolí

On je živý 2017
03.02.2017 Agrokomplex Nitra, Nitra

Seminár Otcovo srdce
10.02.2017 M.R. Štefánika 69, Levice

DUCHOVNÁ OBNOVA „DRAHÝ SI OČIAM MOJIM A VZÁCNY"
10.02.2017 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Partizánska 56, Nitra

Duchovné cvičenia s p. Igorom Kráľom (UPeCe BA)
23.02.2017 Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra

Kána pre manželov
23.07.2017 Samova 14, Nitra

Widgetizer