Akcie v okolí

Objavená identita - Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov
10.08.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Objavená identita - Duchovné cvičenia pre zasvätených a pre kňazov
10.08.2020 Lukov Dvor 2, Nitra

Identita ženy
27.08.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Aktívny oddych s misionármi Verbistami
31.08.2020 Kalvária, Nitra

Zatiahni na hlbinu - pre riaditeľov Cirkevných škôl
01.09.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Widgetizer