Akcie v okolí

Utorky s legendou - Ten, čo plašil smrť - o P. Straussovi
23.10.2018 Univerzitný pastoračný centrum Pavla Straussa, Dražovská 4, Nitra

Projekt Catholica Mission - Takto sa modlím ja
24.10.2018 Nitra, Nitra

Duchovné cvičenia Bohatstvo žalmov pre každodenný život
25.10.2018 Kalvária 3, Nitra

Bohatstvo žalmov pre každodenný život
25.10.2018 Exercičný dom Matky Božej, Kalvária, Nitra, Nitra

Víkend nenásilnej komunikácie II
26.10.2018 Lukov Dvor 2, Nitra

Widgetizer