Akcie v okolí

Originálne manželské rekolekcie
17.03.2017 chata Rekrea v Kalinčiakove pri Leviciach, Levice

Duchovná obnova s otcom Martinom Štefancom (UPC BA)
17.03.2017 Kalvária, Nitra

Kána pre manželov
23.07.2017 Samova 14, Nitra

Widgetizer