Akcie v okolí

kurz Paschálnej večere
24.01.2020 Sama Chalupku 7, Levice

Cesta k sebe, cesta k láske I.
03.02.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Nenásilná komunikácia I.
07.02.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Uzdravujúca cesta života
10.02.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Kríza ako šanca
20.02.2020 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Widgetizer