Akcie v okolí

Stretko slobodných katolíkov
10.02.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Stretko slobodných katolíkov
10.03.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Stretko slobodných katolíkov
07.04.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Stretko slobodných katolíkov
12.05.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Stretko slobodných katolíkov
09.06.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Widgetizer