Akcie v okolí

Rozlišovanie dobra a zla so sv. Tomášom Akvinským
24.01.2020 Ábelová, Ábelová

MODLITBA AKO STRETNUTIE
24.01.2020 Pod kláštorom 1, Hronský Beňadik

Mládežnícka svätá omša
25.01.2020 Chrásteka 2772/28, Žiar nad Hronom

Chvály a adorácia
29.01.2020 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Zlomení
09.02.2020 Sliač, Kino Hron, Sliač

Widgetizer