Akcie v okolí

EMfest
26.06.2021 na Studničke, Staré Hory

Duchovné cvičenia podľa sv. Ignáca z Loyoly
05.07.2021 Banská 28, Badín

Stretko slobodných katolíkov
07.07.2021 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Duchovné cvičenia pre dievčatá
16.07.2021 Máriin dom, Látky

Františkánska skúsenosť 2021 - Vidiná
18.07.2021 Vidiná, Lučenec

Widgetizer