Akcie v okolí

Pretvárka a pax asyriaca v službách expanzie impéria
12.12.2018 Kláštor Premenenia Pána, SAMPOR, Sliač

Stretko slobodných katolíkov v Banskej Bystrici
12.12.2018 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Adventná duchovná obnova 2018
14.12.2018 DCM Maják, Špania Dolina

Vianoce bez depresie a úzkostí
17.12.2018 ...., Banská Bystrica

Chvály a adorácia
26.12.2018 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Widgetizer