Akcie v okolí

Chvály a adorácia
27.02.2019 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Stretko slobodných katolíkov
06.03.2019 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Chvály a adorácia
27.03.2019 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Stretko slobodných katolíkov
10.04.2019 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Chvály a adorácia
24.04.2019 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Widgetizer