Akcie v okolí

Kvetný víkend BB
03.04.2020 Hurbanova 6, Banská Bystrica

Stretko slobodných katolíkov
08.04.2020 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Chvály a adorácia
29.04.2020 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Stretko slobodných katolíkov
06.05.2020 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Víkend pre bezdetné manželské páry – máj 2020
08.05.2020 Penzión Zornička, Donovaly

Widgetizer