Akcie v okolí

Stredoeurópske stretnutie domov sv. Charbela
21.06.2019 Farský kostol, Rimavská Sobota

Medzinárodné školenie o ľudskej dôstojnosti - Certifikovaný tréningový program CTP
26.06.2019 Česká republika, Praha

Chvály a adorácia
26.06.2019 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Zaži víkend v kláštore
28.06.2019 Zvolen, Zvolen

Godzone Camp 2019 | Mt. Zion
30.06.2019 Skalka pri Kremnici, Kremnica

Widgetizer