Akcie v okolí

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi
09.08.2020 Ľubietová, Ľubietová

Stretko slobodných katolíkov
12.08.2020 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Vo farskej záhrade
15.08.2020 Zvolenská Slatina, Zvolen

Tábor NA PALUBE S BOŽÍM SLOVOM
17.08.2020 Ábelová, Ábelová

EMfest 2020
22.08.2020 na Studničke, Staré Hory

Widgetizer