Akcie v okolí

Adorácia rodín za rodiny 2019
21.10.2019 Kostol sv. Imricha, Veľký Krtíš

Adorácia rodín za rodiny 2019
23.10.2019 Polomka, Brezno

ČLOVEK ŠIROKÉHO SRDCA (SV. BENEDIKT)
25.10.2019 Pod kláštorom 1, Hronský Beňadik

Chvály a adorácia
30.10.2019 Kalinčiakova 8, Banská Bystrica

Stretko slobodných katolíkov
06.11.2019 Hurbanova 8, Banská Bystrica

Widgetizer