Akcie v okolí

Košické Hanusove dni
19.11.2018 Moyzesova 62, Košice

Katechézy Neokatechumenátnej cesty
20.11.2018 Sv. Rodiny 1, Košice

Jozef Maretta: Duchovný boj
21.11.2018 Dominikánske nám. č. 8, Košice

Katechézy Neokatechumenátnej cesty
22.11.2018 Sv. Rodiny 1, Košice

Putujeme zo západu za blahoslavenou Ankou na 24. Púť zrelosti
23.11.2018 Školská 3, Pavlovce nad Uhom

Widgetizer