Akcie v okolí

Kurz zlátenia ikony na poliment pod vedením Theodorosa Papadopoulosa (Grécko) v Košiciach
23.08.2019 Kováčska 28, Premonštrátske gymnázium, Košice

Púť k relikviám bl. Dominika Trčku
24.08.2019 Bazilika Zoslania Svätého Ducha, Michalovce

Púť nádeje
25.08.2019 Obišovce, Obišovce

4. ikonopisecký kurz pod vedením Theodora Papadopoulosa (Grécko), v Košiciach
26.08.2019 Kováčska 28, Premonštrátske gymnázium, Košice

Spoznaj život v kláštore
26.08.2019 Kláštor sv. Augustína, Košice

Widgetizer