Akcie v okolí

Volanie na Otca | Téma: Božie Kráľovstvo (o. Rastislav Dvorový)
21.01.2018 Podhradová, Košice

Kurz Manželské večery
05.02.2018 kláštor augustiniánov, Košice

Valentínska 76. púť radosti
09.02.2018 ZŠ: v smere do Vysokej nad Uhom na ľavej strane pred Poštou, Pavlovce nad Uhom

Obnova pre mladých mužov
09.02.2018 Lorinčík, Košice

Pozývame na duchovnú obnovu pre mladých mužov
23.02.2018 Kláštorná 31, Brehov

Widgetizer