Akcie v okolí

iTY iJA - iný vesmír BOHDANA HROBOŇA - ONLINE VYSIELANIE
25.10.2020 Moyzesova 62, Košice

Stretnutia 25+ v Košíciach pozastavené
29.10.2020 Veritas, Dominikánske námestie, Košice

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE POLITIKOV A TÝCH, ČO Z ÚRADNEJ MOCI ROZHODUJÚ
06.11.2020 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ZASVÄTENÉ OSOBY
22.11.2020 Hutnícka 4, Spišská Nová Ves

Vianočný koncert pre celú rodinu
30.12.2020 Trieda SNP 61, Spoločenský pavilón, Košice

Widgetizer