Akcie v okolí

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
26.10.2020 Poštová 1A, Piešťany

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
30.11.2020 Poštová 1A, Piešťany

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
28.12.2020 Poštová 1A, Piešťany

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
30.12.2020 Poštová 1A, Piešťany

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
25.01.2021 Poštová 1A, Piešťany

Widgetizer