Akcie v okolí

Duchovné cvičenia vedené individuálne
20.04.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Pán môj a Boh môj
23.04.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch
27.04.2020 Poštová 1A, Piešťany

Vykupiteľ a učeníčka
04.05.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Cestou kontemplácie
07.05.2020 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Widgetizer