Akcie v okolí

Jiří Zmožek - večer chvál, modlitieb a Dobrej správy
23.04.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Modlitebná STREDA na R17
24.04.2019 Rožňavská 17, Bratislava

Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda)
25.04.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Bratislavské Hanusove Dni
26.04.2019 Dostojevského rad 7, Bratislava

Sám sebe manažérom
26.04.2019 Quo Vadis, Bratislava

Widgetizer