Akcie v okolí

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách
16.03.2021 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Kresťanský kouč
24.03.2021 Family Garden, Bratislava

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách
18.05.2021 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Otvorené stretnutia pre verejnosť o svojpomocných spoločenstvách
15.06.2021 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Widgetizer