Akcie v okolí

GABRIELA ELBELOVÁ: ANJELI A ICH VÝZNAM VO VÝTVARNOM UMENÍ OD STREDOVEKU AŽ PO SÚČASNOSŤ
23.04.2019 M. R. Štefánika 33, Žilina

XIV. konferencia KRESŤAN V DNEŠNEJ NEMOCNICI
27.04.2019 zasadačka Mestského úradu, Martin

Príbeh zmeny francúzskeho rabína
29.04.2019 Katolícka univerzita, Ružomberok

SPK Spoločne pre Krista
01.05.2019 Mojzesova ul., Čadca

Romifest 2019
01.05.2019 Mojzesova ul., Čadca

Widgetizer