Akcie v okolí

Adorácia rodín za rodiny 2019
23.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Adorácia rodín za rodiny 2019
24.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

Svätého Bartolomeja, apoštola
24.08.2019 celé, Slovensko

Adorácia rodín za rodiny 2019
25.08.2019 Celé Slovensko, Slovensko

21. nedeľa v Cezročnom období
25.08.2019 celé, Slovensko

Widgetizer