Akcie v okolí

3. nedeľa v Cezročnom období
21.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Prednáška Naplňovanie potrieb v manželstve
22.01.2018 Centrum pre rodinu, Farská ulica č. 12, Trenčín

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
25.01.2018 Celé Slovensko, Slovensko

Svätých Timoteja a Títa, biskupov
26.01.2018 celé, Slovensko

Here I am (Jan18)
26.01.2018 A. Hlinku 48, Prievidza

Widgetizer