Akcie v okolí

25. nedeľa v Cezročnom období
23.09.2018 celé, Slovensko

Svätého Vincenta de Paul, kňaza
27.09.2018 celé, Slovensko

Kurz Dedičia
28.09.2018 Centrum novej evanjelizácie JP2, o.z., Beckov 6, Beckov

Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
29.09.2018 celé, Slovensko

26. nedeľa v Cezročnom období
30.09.2018 celé, Slovensko

Widgetizer