Akcie v okolí

ORA ET ARS – Skalka 2018 - Slávnostná vernisáž
21.07.2018 v historickom areáli bývalého kláštora na Veľkej Skalke, Skalka nad Váhom

16. nedeľa v Cezročnom období
22.07.2018 celé, Slovensko

Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
23.07.2018 celé, Slovensko

Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
26.07.2018 celé, Slovensko

17. nedeľa v Cezročnom období
29.07.2018 celé, Slovensko

Widgetizer