Akcie v okolí

Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom
17.11.2018 celé, Slovensko

Deň boja za slobodu a demokraciu
17.11.2018 celé, Slovensko

33. nedeľa v Cezročnom období
18.11.2018 celé, Slovensko

Svetový deň chudobných
18.11.2018 svetový deň, Slovensko

Blahoslavená Anna Kolesárová, panna, mučeníčka
20.11.2018 celé, Slovensko

Widgetizer