Akcie v okolí

DC s individuálnym sprevádzaním
20.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
21.01.2020 Jarková 77, Prešov

VINCENT HLOŽÍK / VÝBER Z TVORBY
23.01.2020 Poprad, Poprad

Kurz „Charizmy Sv. Ducha III.“
24.01.2020 Sigord, Kokošovce

Vniesť svetlo do svojho života (1. týždeň DC)
27.01.2020 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Widgetizer