Akcie v okolí

Adorácia rodín za rodiny 2019
16.09.2019 chrám sv. Jakuba, Levoča

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
17.09.2019 Františkánsky kostol sv. Jozefa, Prešov

Alfa kurz
17.09.2019 Pastoračné centrum Jána Pavla II. – Sekčov (pri kostole Krista Kráľa), Prešov

Adorácia rodín za rodiny 2019
19.09.2019 Kráľovnej Pokoja, Prešov

Pane, pomôž mojej neviere
23.09.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Widgetizer