Akcie v okolí

Stretnutie služobníkov Ježišovho veľkňažského srdca
23.08.2019 Gréckokatolícky chrám, Sečovská Polianka

Registrácia: Chatami Vysokých Tatier 5-8.9.2019
25.08.2019 -, Stará Lesná

Púť do Medžugorja s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie
25.08.2019 Prešovská, Sabinov

Duchovná obnova pre rodiny s Gloriou Gray
29.08.2019 Mlynčeky, Mlynčeky

ŠuterPárty 2019
31.08.2019 Tarasa Ševčenka 1, Prešov

Widgetizer