Akcie v okolí

DC individuálne sprevádzané
22.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne sprevádzané
22.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Božie kráľovstvo sa priblížilo
25.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Kurz Rút
26.01.2018 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Vniesť svetlo do svojho života
29.01.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Widgetizer