Akcie v okolí

Hľadáš...a chceš viac?
15.10.2019 Konštantínova 2, Prešov

Večer chvál s pomazaním olejom sv. Charbela
15.10.2019 Gréckokatolícky chrám v Sabinove, Sabinov

Pravidelné mesačné stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným kresťanom
15.10.2019 Jarková 77, Prešov

Veriť znamená žiť a to znamená milovať
17.10.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Kurz prípravy na manželstvo
17.10.2019 Centrum pre rodinu – Sigord neďaleko Prešova, Prešov

Widgetizer