Akcie v okolí

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy v Spišskej diecéze
17.11.2018 Poprad, Poprad

Ľudové misie
18.11.2018 Budovateľská, Hanušovce nad Topľou

Mária, blahoslavená, ktorá uverila
19.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

DC individuálne
19.11.2018 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Narodenie Krista v Lukášových hymnoch, v Jánovom prológu a u Pavla
20.11.2018 Penzión AUGUSTINEUM, Bardejov

Widgetizer