Nasledovať Ježiša
09.12.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Adorácia rodín za rodiny 2019
09.12.2019 Kostol Božského Srdca Ježišovho, Rajecké Teplice

Sv. omša za vyriešenie otázky povolania
09.12.2019 Jakubovo nám. 4, Bratislava

Rorátna sv. omša v Petržalke / Kostol Sedembolestnej Panny Márie
09.12.2019 Betliarska 3, Bratislava

Dajme deťom šancu na život bez násilia
09.12.2019 Letná 60, Spišská Nová Ves

Deň otvorených dverí
09.12.2019 Mlynské Nivy 73, Bratislava

Speed dating katRande v Žiline
09.12.2019 Katedrálne námestie 25 (budova farského úradu), Žilina., Žilina

Manipulovaná smrť - aktuálne o eutanázii
09.12.2019 UPeCe Bratislava (Staré grunty 36, Mlynská dolina, Bratislava 4), Bratislava

Obnoviť sa v Kristovi
09.12.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť presunutá z nedele)
09.12.2019 celé, Slovensko

Prijať Krista ako Svetlo
09.12.2019 Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov

2. ADVENTNÁ OSMIČKA U JEZUITOV (vdp. Ján Holos: Milostiplná)
09.12.2019 Františkánske nám. (Hlavné nám.), Bratislava

Katechézy o viere pre všetkých
10.12.2019 Sv. rodiny, 1565/1, 040 22 Košice, Košice

Drámy v oblasti čistoty
10.12.2019 Dom Quo Vadis, Veterná 1, Bratislava

Speed dating katRande v Košiciach
10.12.2019 Veritas, Dominikánske námestie, Košice

Večer chvál s pomazaním olejom sv. Charbela
10.12.2019 Matice Slovenskej, Sabinov

"Tajomstvo nekonečného života"
10.12.2019 Kino Scala, Prešov

Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom
10.12.2019 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Kroky k lepšej škole - diskusia
11.12.2019 Nábrežie Jána Pavla II 438/15, Poprad

Adventné katechézy Christus vivit
11.12.2019 Saleziáni Don Bosca, Mamateyova 4, Bratislava

Vianočný workshop
11.12.2019 Trstená, Centrum Sinaj, Trstená

STREDA na R17
11.12.2019 Rožňavská 17, Bratislava

Pozvánka na stretnutie o ikonách
11.12.2019 Sampor 50, Sliač

Roráty u dominikánov v Košiciach
11.12.2019 Dominikánske nám., Košice

Bratia vo viere
11.12.2019 Katolícka univerzita, Ružomberok

Adorácia rodín za rodiny 2019
11.12.2019 Gréckokatolícka farnosť Stropkov, Stropkov

Stretko slobodných katolíkov
11.12.2019 Hurbanova 8, Banská Bystrica

S Máriou čakám Ježiša.
12.12.2019 Exercičný dom, Poštová 1, Piešťany

Čakal som, čakal na Pána,...
12.12.2019 Kláštorná 123, Okoličné, Liptovský Mikuláš

Roráty u dominikánov v Košiciach
12.12.2019 Dominikánske nám., Košice

Adventná víkendovka pre dievčatá
12.12.2019 Krásna 22, Bratislava

Adorácia rodín za rodiny 2019
12.12.2019 Farnosť Trenčín Orechové, Trenčín

Adorácia rodín za rodiny 2019
12.12.2019 Kostol sv. Štefana Uhorského, Trenčín

Rorátna sv. omša u františkánov
12.12.2019 Františkánsky kostol a iné, Bratislava

Štvrtok večer s... Ladislavom Fančovičom
12.12.2019 Podzámska 4, Hlohovec

Migrácia a Islam, áno, či nie? Diskusia
13.12.2019 Nám.Slobody 3, Bratislava

Koncert skupiny eSPé
13.12.2019 Karloveská 32, Bratislava

Kurz MMM3 (Manželstvo Misia Možná 3)
13.12.2019 Sigord, Prešov

Celý Tvoj – trojdňová adorácia
13.12.2019 UPeCc, Mlynská dolina, Bratislava

NM CHVÁLY- December
13.12.2019 Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom

Benefičný muzikál "RADOSŤ JE VOĽBA"
13.12.2019 farský kostol, Krivá

Adventná duchovná obnova
13.12.2019 Diecézne centrum mládeže Maják, Špania Dolina

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELSKÉ PÁRY
13.12.2019 Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Nitra

Slavomír Zahorjan & Lamačské chvály - Múry rozdelenia
13.12.2019 Potočná, Levoča

Migrácia a Islam v Európe, áno, či nie? Diskusia osobností
13.12.2019 aula Teologickej fakulty TU, Kostolná 1, Bratislava

Taizé modlitby
13.12.2019 Hviezdoslavova 10, Trnava

Medzinárodná konferencia o prorokoch
13.12.2019 Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín

Svätej Lucie, panny a mučenice
13.12.2019 celé, Slovensko

Adorácia rodín za rodiny 2019
13.12.2019 Rovensko, Senica

CYKLUS JEDNODŇOVÝCH DUCHOVNÝCH OBNOV - Puštni otcovia, žalmy a meditácia
14.12.2019 Centrum Salvator na Jakubovom námestí, Bratislava

Widgetizer